2018. december

Történelem

Az utolsó római

Jusztinianosz és Theodóra császársága

Jusztinianoszt sokan az „utolsó rómainak” nevezik, mivel a 6. század első felében megpróbálta újraegyesíteni a széthullott Római Birodalmat, és tette mindezt olyan sikerrel, hogy az valóban a régi római császárok dicsőségét idézte fel. Egységbe foglalta a római jogot: a Corpus Iuris Civilis azóta is a polgári jog alapját képezi a világ számos országában. A politika és a jog mellett az egyházat is meg akarta reformálni: császári tekintélye a zsinati határozatokban is érvényesült. Az általa újjá - épített Hagia Sophia székesegyház máig hirdeti birodalmának nagyságát.

A cikk az Új Exodus 2018. decemberi számában olvasható.