XXVI. évfolyam 2. SZÁM

Kedves Olvasó!

Eljön-e Isten uralma az egész földre a szó teljesen valóságos értelmében mint földi, rendszerszerű birodalom ebben a történelemben, vagy csak szellemi, láthatatlan jelenlétét tapasztalhatjuk meg mindvégig az egyházon belül, és csak a következő világmindenségben válik egyetemes uralommá? Egyértelmű, hogy Jézus Krisztus, az apostolok, mint minden hívő zsidó előtte és azóta is, Isten uralmának valóságos, politikai, kulturális, gazdasági, jogi, erkölcsi, szellemi és minden értelemben történő, globális megvalósulását várták a történelem végére a Messiás el-/visszajövetele által (millennizmus). Az egyházban ez a látás fokozatosan elhomályosult, és helyét először az a szemlélet vette át (posztmillennizmus), hogy Jézus visszajövetele szellemi értelemben már megtörtént, az egyház pedig a Krisztus földi teste, ezért Isten uralmát a földön az egyháznak kell politikai, földi, valóságos értelemben is megvalósítania, anélkül, hogy Jézusra tovább várna, és anélkül, hogy ebben Izraelnek bármiféle szerepe lenne a jövőben. Az egyháztörténelemben ezer év telt el ebben a hivatalos tanításban, melyet mélységesen megrendített, hogy egyrészt uralma az egyház mélységes korrupcióját és az inkvizíció rémtetteit eredményezte, nem pedig a világ megjobbulását; másrészt az 1300-as években végképp nyilvánvalóvá vált, hogy az ezeréves egyházkorszak után nem érkezett el a világvége.

Azonban a történelmi egyházak – beleértve ebbe már a klasszikus protestantizmust is – nem az eredeti reménység helyreállításában, hanem a messiási királyság ezeréves időtartamának kétségbevonásában találták meg a még helytelenebb megoldást (amillennizmus), mondván: továbbra is az egyház feladata megvalósítani az igazságosság, jogszerűség, béke, öröm és szeretet világát az egész földön, csak ez nem ezer évig tart, hanem – jelképesen értve a számot – meghatározatlanul hosszú ideig. Ennek során, azt remélték, az egyház az evangelizáció révén krisztianizálja a világ lakosságának többségét, akik így majd demokratikus úton megszavazzák az Isten uralmának leginkább megfelelő politikai rendszereket, és így érkezik el a boldog aranykor békés úton az egész földre.

Reálisan nézve azonban a világot, a benne azóta és jelenleg is egyre jobban eluralkodó lázadást Isten Törvénye és Jézus személye ellen, ez az illúzió sem tartható fenn tovább. Vissza kell térnünk Jézus és az apostolok eredeti hitéhez és tanításához. „És amikor a Királyságnak ez az evangéliuma hirdettetik minden nemzetnek bizonyítékul – akkor jön el a vég.”

A Szerkesztőség