2004. december

Téma

Felszentelés a Hit Parkban 2004. augusztus 20-án

2004. augusztus 20-án jeles eseményre került sor a Hit Parkban. A Hit Gyülekezete háromnapos istentisztelet-sorozatának nyitó akkordjaként – hosszabb szünet után –, már gyakoroló lelkészek felkenése zajlott a Biblia útmutatásának megfelelően. A többéves egyházi szolgálatuk elismeréseként most hivatalukban is megerősített lelkészek csaknem száz százaléka teológusi végzettséget szerzett a Szent Pál Akadémián. Németh Sándor, a Hit Gyülekezete vezető lelkésze tízezres hallgatósága előtt röviden ismertette a harminchét férfi eddigi egyházi pályafutását, majd az ünnepélyes fogadalomtételt követően kézrátétellel is megáldotta, és hivatalukba iktatta őket, házastársaikat is megáldva egyúttal.

Ha van feddhetetlen, egy feleségű férfiú, a kinek hívő, nem kicsapongással vádolt avagy engedetlen gyermekei vannak. Mert szükséges, hogy a püspök feddhetetlen legyen, mint Isten sáfára; nem akaratos, nem haragos, nem részeges, nem verekedő, nem rút nyerészkedő; hanem vendégszerető, jónak kedvelője, mértékletes, igaz, tiszta, magatűrtető; aki a tudomány szerint való igaz beszédhez tartja magát, hogy inthessen az egészséges tudománnyal és meggyőzhesse az ellenkezőket. (Titus levél 1, 6-9)

A lelkészek névsora:

Arató Ádám
Eggendorfer Gábor
Flaisz Endre
Füzér Norbert
Grósz István
Haraszti Ferenc
Hársfalvai Attila
Holbis Zoltán
Illés Kornél
Joób István
Kiss István
Kiss Márk
Kötő István
Dr. Mészáros István
Mézes András
Mihály József
Nagy József
Nasinszky Péter
Nemes Ákos
Nemsem Béla
Ortutay Gábor
Pajor Tamás
Papp Gyula
Petrőcz László
Petrőcz Levente
Pintér Lajos
Ruff Tibor
Soós István
Soós Pál
Surjányi Csaba
Szabó László
Szanitter Zoltán
Szekeres György
Thomas Koster
Tódor Gergely
Tóth Géza
Virga Miklós

A köztetek lévő presbitereket kérem én, a presbitertárs, és a Krisztus szenvedésének tanúja, és a megjelenendő dicsőségnek részese: legeltessétek az Istennek köztetek lévő nyáját, gondot viselvén arra nem kényszerítésből, hanem örömest; sem nem rút nyerészkedésből, hanem jóindulattal; sem nem úgy, hogy uralkodjatok a gyülekezeteken, hanem mint példányképei a nyájnak. És mikor megjelenik a főpásztor, elnyeritek a dicsőségnek hervadatlan koronáját. (1 Péter levél 5, 1-4)