2001. október-december

Téma

A hit változása az USA-ban szeptember 11-ét követően

Az iszlám terroristák szeptemberi akcióját követően az amerikai gyülekezetek látogatottsága hirtelen megugrott, a Bibliák eladási száma is megnőtt. George Barna amerikai vallásszociológus legfrissebb tanulmánya arra keresi a választ: van-e tartós hatása a támadásnak az emberek hitbéli meggyőződésére és annak megélésére.

A megkérdezettek 84 százaléka tartja magát kereszténynek, és nagyjából ugyanannyian tartják magukat elkötelezett hívőnek, mint a szeptember 11-ei merénylet előtt. Nem változott a muzulmánok önértékelése sem, az amerikai felnőtt lakosságnak kevesebb mint egy százaléka vallja magát iszlám hívőnek.

Abszolút igazság

A legnagyobb változás az igazságról alkotott képben jelentkezett. A felmérésben résztvevőknek csupán 22 százaléka hisz kulturális körülményektől és egyéni preferenciáktól független, abszolút erkölcsi alapelvek és igazságok létezésében. Közülük a 36 éven aluliak, a római katolikusok és a nem újjászületett felnőttek hisznek ezekben legkevésbé, míg a 37 és 55 év közötti felnőttek, a nagy protestáns felekezetekhez tartozók és az újjászületett keresztények vallják leginkább az abszolút morális igazság létét.

A Yankee Stadion csak félig telt meg az áldozatok emlékére rendezett felekezetközi istentiszteleten

A szeptember 11-ei terrorista cselekmény hatásának vizsgálatakor George Barna tanulmánya hét hitbéli cselekedetet vett figyelembe. Annak ellenére, hogy széles körben hallani lehetett a gyülekezetek látogatottságának 25 százalékos növekedéséről, ez inkább a minden évben ebben az időszakban tapasztalható általános növekedésnek tudható be, semmint a terrorizmus hatásának, ráadásul mára visszaállt az általános szintre – állítja Barna. Érdekes adat, hogy a magukat ateistákként meghatározó felnőtteknek most már 10 százaléka vesz részt minden hét végén istentiszteleten, a támadások előtt ez az arány még csak 3 százalék volt.

Bár a keresztény gyülekezetek felszólították híveiket arra, hogy ebben a nehéz időszakban tegyenek erőfeszítéseket arra, hogy megosszák hitüket a környezetükkel, kevesen válaszoltak a felhívásra. Sőt! Az újjászületett felnőttek körében csökkenés mutatható ki az evangelizálás területén.

Meggyőződés

Statisztikai szempontból változatlan azoknak a száma, akik a Bibliát minden kijelentésében teljesen pontosnak és megbízhatónak tartják, ez az adat továbbra is 40 százalék. Azok száma, akik olyan személyes döntést hoztak Jézus Krisztus mellett, amelyet a mai napig is fontosnak tartanak, 68 százalék. Változás történt az emberekben az Istenről és a Sátánról alkotott képben - ez a változás azonban a várttal ellentétes! Ma már kevesebben hisznek abban, hogy a Sátán, az Ördög valóságos, élő személy, és nem a gonosz szimbóluma. Ez a változás leginkább a nők, az ateisták és a római katolikusok esetében látványos.

Értelmezés

George Barna a tanulmány eredményeit értelmezve kijelentette, hogy a támadást követően több millió névleges keresztény és nem vallásos amerikai elkeseredetten keresni kezdte azt, amitől újra megtalálja a stabilitást és az élet értelmét. Szerencsére sokan az egyházhoz fordultak. Sajnálatos módon azonban kevesen tapasztaltak olyat, ami kellőképpen megváltoztatta volna az életüket. A tanulmány következtetése az, hogy a gyülekezeteknek sikerült barátságos arcot mutatni az emberek felé, de nem sikerült a szellemi irányban megnyíló embertömeget Krisztussal kapcsolatba hozniuk.

George Barna úgy véli: az amerikai egyház ebben az évben két alkalommal szalasztotta el a lehetőséget arra, hogy nagyobb befolyást gyakoroljon az emberek életére. Az első George Bush amerikai elnök programja, amely szerinte bibliai alapelveken állt, a második pedig szeptember 11-e volt.

(Összeállította Pátkai Mihály)