2019. június

Tanulmány

Lopakodó párduc

Az antikrisztusi birodalom természetrajza

Az Antikrisztus világméretű birodalmát a Jelenések könyve egy tengerből feljövő vadállathoz hasonlítja, amelynek teste párducé, lábai medvéé, szája oroszláné, hét feje és tíz szarva van, erejét pedig egy kígyótól kapja. Dániel könyvében ugyanezzel a lénnyel – mely titokzatos folytonosságban áll a Római Birodalommal is – mint iszonyú vadállattal találkozunk, amely semmihez sem hasonlít, vasfogai és rézkörmei vannak, megeszi és széttapossa az egész földet. Szintén Dánielnél egy hatalmas és rémületes bálványszobor vassal kevert agyagból készült lábszáraihoz és lábfejeihez hasonlítja Isten Igéje. Más erre vonatkozó prófétai képek és előrejelzések felhasználásával is e bibliai szimbólumok jelentésének feltárása által közelebb juthatunk a sokak szerint közelgő birodalom természetének mélyebb megértéséhez.

A cikk az Új Exodus 2019. júniusi számában olvasható.