2002. május

Riport

Unokáink is látni fogják

Tovább hat a HIT

Általában nem szokás, hogy egy egyház a kormányváltás után számvetést végezzen, hiszen küldetése és tevékenysége elvileg nem függ a mindenkori hatalomtól. A Hit Gyülekezete esetében is csak egyvalami indokolja mindezt, és ez a leköszönő, Fidesz vezette kormány diszkriminatív, sokszor a teljes ellehetetlenítésre törekvő viszonyulása az újkori reformáció legtekintélyesebb hazai képviselőjéhez.

A Fidesz azóta, hogy kinézte magának az MDF csúfos szereplése nyomán jobboldalon keletkezett űrt, folyamatosan szakralizálódik. Ez tetten érhető világképében, retorikájában, de leginkább vezérkarának bizonyos tradicionális felekezetekkel való, egyre bensőségesebb kapcsolatában. Persze ne gondoljuk, hogy ezzel – mondjuk – életmódbeli változások is együtt járnak, arról van szó csupán, hogy a "hatalomért semmi sem drága" című társasjátékban e gesztusokkal a vallásos, jobboldali szavazótábor gyarmatosítása zajlik. A lelkek vásárába azonban beletartozik ama kötelezettség is, hogy a "nagy testvérnek" nem tetsző, esetleg konkurenciát jelentő közösségeket – mivel a jogszabályok más megoldást nem tesznek lehetővé – hermetikusan elzárják a társadalomtól, vagyis végrehajtsák az exkommunikációt. Ezt támasztja alá Kövér László Fidesz-alelnök agárdi kampánybeszéde is, ahol a politikus kifejtette: nem kell beszüntetni a Hit Gyülekezetét, de semmiképpen sem lehetnek azonos jogai a "történelmi egyházakkal", így lehet csak elérni, hogy egyre kevesebb ember csatlakozzon hozzá, és elszigetelődjön. A stratégia sajnos az élet számos területén feküdt a sínre döglött tehénként a karizmatikus közösség robogó vonata előtt, ám sikertelenségének ékes bizonyítéka a létszámbeli növekedés és az élő tévés istentiszteletek által elért több százezres szimpatizánstábor mellett egy stabil, országos intézményrendszer kiépülése és folyamatos gyarapodása.

Parttalan parktalanítás

Mikor az 1998-as parlamenti választások a Fidesz és szövetségesei győzelmét hozták, a nyeregbe került fiúk azon nyomban tanújelét adták: nem sokat fognak tétlenkedni. Rövid időn belül a létező összes fronton támadást indítottak a közösség ellen, és biztosra vették, hogy valahol csak léket kap a hajó. Az egészpályás letámadás célja olyan ügyek feltárása volt, melyeknek köszönhetően a gyülekezet vezetőjét kivonták volna a forgalomból, a megroggyant és a bérleményekből kézi vezérléssel eltávolított közösséget pedig a fizetésképtelenség állapotába juttatva megfosztották volna a Hit Parktól. Mindehhez tökéletesnek tűnő partnerek is akadtak a közösséget 1998 nyarán elhagyó Budapesti Autonóm Gyülekezet vezetői személyében, valamint a mögéjük felsorakozó – elsősorban jobboldali – médiában. Mivel csaknem fél éven keresztül sikerült melegen tartani a témát, a társadalom és a közvélemény megdolgozása után jöhettek az APEH-ellenőrzések. A parlamentből a választópolgárok jóvoltából azóta menesztett Molnár Róbert az egy malomban őrlő kormányzati és egyházi erők szószólójaként egyfolytában a Bartus László újságíró agyából kipattant képtelenségekkel traktálta képviselőtársait, és sürgette cselekvésre a kormányt, minek köszönhetően Várhegyi Attila, a kultusztárca politikai államtitkára egyéves APEH-ellenőrzést szabadított a gyülekezet nyakába. A Hit Csarnok építésével kapcsolatban hangoztatott "megvesztegetési ügyekről", "gazdasági visszaélésekről" természetesen beigazolódott, hogy légből kapott híresztelésekről van szó, így akár a történelem fintoraként is értékelhetjük, hogy Várhegyi Attilát azóta hűtlen kezelés vétsége miatt elmarasztalta a független magyar bíróság, így posztjától is kénytelen volt megválni.

A hit Csarnok. A gyülekezet tagjai anyagi támogatásukon túl több ezer óra társadalmi munkával járultak hozzá az építkezéshez

A Magyar Fejlesztési Bank és a H&H között 1997 tavaszán 655 millió forint építési kölcsön felvételéről született érvényes szerződés. Az első ütemben, nem sokkal az aláírás után 500 milliót, majd 1998 őszén, már a Fidesz-érában újabb 155 milliót vett át a projekt lebonyolítója. Mivel a második kifizetés az új bankvezetés idejére esett, ők már politikai nyomás alatt voltak kénytelenek újra átvizsgálni az egész hitelkonstrukciót, melyhez a HVG-ben megjelent és a gyülekezetet meglehetősen rossz színben feltüntető írás szolgált hivatkozási alapul. Az összeg nagy nehezen, és természetesen nem a szerződésben foglalt időben érkezhetett csak meg, ráadásul a hitelbírálatot végző banktisztviselők is – állítólag – a "szőnyeg szélére kerültek". Amint arra számítani lehetett, a kőbányai önkormányzat minden egyes engedélyezési kérelmet csípőből elutasított, úgyhogy azokat a fellebbviteli fórumok ítélték csak meg. Az önkormányzati hivatalnokok a maguk részéről korrektek lettek volna, egy dolgon azonban nem tudták túltenni magukat, nevezetesen, hogy a munkanélküliségnél jobb dolog a munkaviszony. A képet tarkítja továbbá, hogy a rossz nyelvek szerint az önkormányzat vezetői a helyi klérust kérdezték meg, mit szólnának hozzá, ha a "hitesek" építési engedélyt kapnának. Röviden: nem támogatták.

Téglagyárból lett Kőbánya ékessége

A Hit Csarnok, Budapest jelenleg legnagyobb többfunkciós, fedett létesítménye 1998 októberében nyitotta meg kapuit. A másfél milliárd forintból épült, 11 ezer négyzetméteres objektum elsősorban a Hit Gyülekezete hitéletét szolgálja, emellett azonban kiválóan alkalmas sportversenyek és kulturális események lebonyolítására is. A neoprotestáns egyház 1994 novemberében vásárolta meg a X. kerület, Gyömrői út 63–65. szám alatti, négy és fél hektáros ingatlant a Pietra Épületkerámia Rt.-től, melyen korábban két téglaégető gyárcsarnok üzemelt.

Megfelelő anyagi fedezet hiányában két éven keresztül gyakorlatilag csak állagmegóvó munkálatok folytak, majd 1996 elején a közösség és alapítványa a beruházás lebonyolítására létrehozta a H&H Projects Kft.-t. Az eddig csak bérleményekben létező gyülekezet egyhetes ünnepi istentisztelet-sorozattal 1998 októberében vette birtokba országos centrumát. Az épület elkészülte nemzetközi viszonylatban is komoly elismerést váltott ki, hiszen a Hit Csarnok Európa legnagyobb pünkösdi–karizmatikus istentiszteleti helye lett. A Hit Park névre keresztelt terület legnagyobb létesítményében 3400 ülőhely található a lelátókon, a több mint két kosárlabdapálya méretének megfelelő, 2800 négyzetméteres küzdőtéren pedig körülbelül 4500 szék férhet el. A többlépcsős beruházás első szakasza részben saját forrásból, részben bankhitelből valósult meg. A Hit Csarnok felépítéséhez a Hit Gyülekezete négy év alatt összesen 75 millió forint állami támogatást kapott.

Miután a csarnok birtokbavételét nem sikerült megakadályozni, egyetlen megoldás maradt az exkommunikáción dolgozó hatalom számára, ez pedig az agyonhallgatás, a társadalomtól való elszigetelés taktikája. Ezt a folyamatot leglátványosabban a Budapest Sportcsarnok (BS) váratlan leégése utáni események szemléltetik. Már aznap izzottak a vonalak Pásthy Miklósnak, a Hit Csarnokot üzemeltető H&H Projects Kft. igazgatójának irodájában. Szinte minden cég és rendezvényszervező bejelentkezett, akinek aláírt szerződése volt a BS-sel. Érthető volt a tülekedés, hiszen a gyülekezet országos szinten is a második legnagyobb fedett létesítménnyel büszkélkedhetett. A józan ész azonban ezúttal sem diadalmaskodott, így egyetlenegy (!) eseményre sem került sor a Hit Parkban, kivétel nélkül mindenkit sikerült eltántorítani a legkedvezőbb és legkézenfekvőbb lehetőségtől.

Semmi sem volt drága vagy ciki. Sting téli koncertjéből például csináltak egy nyárit, a Birkózó Európa-bajnokságot pedig elvitték a körcsarnokba, amelyről a mai nappal bezárólag elmondható, hogy méltánytalan körülményeket biztosít a sportolóknak. Pedig az Eb szervezői már szóban meg is állapodtak a Hit Csarnok vezetésével, sőt a Régi Sipos elnevezésű étteremben rendezett sajtótájékoztatón bejelentették: komoly szerepet szánnak a Hit Parknak a jeles esemény lebonyolításában. Vesztükre. Ugyanis ezt követően érkezett az az "üzenet" az Ifjúsági és Sportminisztériumból, amelyben a választási lehetőség a rendezvény állami támogatása és a Hit Park között húzódott.

Aztán itt van a Bolyai-díj átadási ceremóniájának története, amikor Somodi Imre titkársága érdeklődni merészelt a csarnok nyújtotta lehetőségek után. Miután a Blikk is foglalkozott a kérdéssel, valaki azonnal felemelte azt a filmekből már jól ismert piros telefont. A csarnok üzemeltetői gyakorlatilag mindent megtettek az elmúlt négy évben, hogy Magyarország egyik legimpozánsabb, többfunkciós csarnokát bevonják a köztudatba, a kormányzati elszigetelés azonban – majdnem – profin működött. Különféle szakmai körökben hallani lehetett: aki állami támogatást akar rendezvényéhez, az jobb, ha elfelejti a Hit Parkot. Igazi áttörést ezért csak a Hit Gyülekezete élőben közvetített istentisztelete, a Vidám Vasárnap című műsor ért el, bár akadnak üdítő kivételek is. Ilyen például az idén másodízben megrendezett Interwheel Nemzetközi Motor és Robogó Szakkiállítás a maga húszezer látogatójával, egyik legtekintélyesebb hazai bankunk országos konferenciái, a nemzetközi horgászkiállítás, valamint a Nova Gála elnevezésű, cukorbetegeknek szóló szakmai és kulturális kiállítás, az évente megrendezésre kerülő karácsonyi vásárok, a millenniumi évben rendezett koncertek, vagy éppen a véradó napok.

Vízesés és három szökőkút üdíti a parkba látogatókat

A Vegyes használatú csarnokban kiállításokat is rendeznek

Bornemisza Péter és Szent Pál

A Hit Park építése tovább folyik. Elkészült már a 900 személygépkocsit befogadó parkolóhely, három szökőkút és egy vízesés. A beruházás második ütemében, 2001 decemberében az Izrael magyarországi nagykövetasszonyának részvételével megrendezett Izrael Nappal került átadásra a Hit Gyülekezete teológiai főiskolájának, a Szent Pál Akadémiának a 3800 négyzetméteres, tribünnel ellátott csarnoka, amelyben az előadótermek mellett rendelkezésre álló sport-, illetve márványterem 1500 fő egyidejű képzésére nyújt lehetőséget. A látványosan gyors beköltözést Tripon László kivitelező tette lehetővé. A Szent Pál Akadémiát (korábbi nevén: Közép-kelet-európai Bibliaiskola és Lelkészképző Intézet) a Hit Gyülekezete alapította a rendszerváltás nyomán megnyílt vallás- és tanszabadsággal élve 1990-ben. Az intézményt előbb a Magyar Köztársaság kormánya sorolta a hittudományi főiskolák közé (1991. december), majd az 1993 júliusában keletkezett felsőoktatási törvény tüntette fel az államilag elismert egyházi főiskolák körében. Az oktatás az 1990/91-es tanévben kezdődött teológia szakon nappali és levelező tagozaton, a tizenkettedik tanév idén 500 hallgatóval zárul, akiknek tíz százaléka külföldi vagy határon túli magyar.

Az akadémia otthonául elsőként a gyülekezet méltán elhíresült budaörsi háza szolgált, majd egy irodaépület alagsorától önálló házukon át, a Bornemisza Péter Általános Iskola és Gimnázium harmadik emeletének érintésével jutottak el a Hit Parkban található Akadémia Csarnokig. A tanintézményt 1999-ben akkreditálta a Magyar Akkreditációs Bizottság, kiváló minősítéssel. Bartus és az exhitesek azonban ezt sem bírták elviselni, így a jelentős kormányzati hátszéllel tevékenykedő kisgazda Molnár Róberten keresztül ebből is hírt kreáltak. Molnár sajtótájékoztatón jelentette be, hogy kezdeményezni fogja a Szent Pál Akadémia akkreditációjának törvényességi felülvizsgálatát, mivel úgy értesült: az alapító, Németh Sándor nem rendelkezik diplomával, a "szocializmusban nevezték ki főiskolai tanárrá", az akkreditációs bizottságban pedig a Hit Gyülekezete tagjai is helyet kaptak. Dr. Mészáros István, az akadémia főigazgató-helyettese – cáfolva Molnár "honatya" állításait – közölte, hogy az alapító nem Németh Sándor, hanem a Hit Gyülekezete, a vezető lelkész pedig rendelkezik diplomával: 1995-ben nevezték ki főiskolai tanárrá. A Szent Pál Akadémia akkreditálása törvényes keretek között zajlott, az azt végző három bizottság egyikében sem dolgozott olyan személy, aki tagja a Hit Gyülekezetének, dolgozott viszont a katolikus püspöki kar kommunikációs igazgatója és két jezsuita professzor is, a végső döntést hozó plénumot pedig az oktatási miniszter által kinevezett tagok alkották. Amúgy az akkreditálásra előírt 8-12 hónapos időtartam helyett a Szent Pál Akadémiát 17 hónapon át vizsgálták. A bizottság megállapította, hogy az intézmény kiváló színvonalú képzést nyújt, a tanári kar összetétele pedig "feltűnően erős". Persze a királyi tévé – A Hét című – műsora is Molnár Róbert és barátai segítségére sietett, melynek eredményeként a Pesti Központi Kerületi Bíróság tizenöt napon belüli helyreigazító közlemény ismertetésére kötelezte a hírműsort valótlan állításai miatt.

A Szent Pál Akadémia kiadóként is működik. Két nagy sikerű könyve: a világhírű izraeli régészek által készített, héberül és angolul világsikert aratott teljes Bibliai történelmi atlasz, illetve a főiskola két előadójának tollából származó első magyar Újszövetségi görög nyelvkönyv. Az akadémia ókori nyelvi tanszéke és egyik tudományos kutatóműhelye pedig a Biblia új, modern nyelvre történő fordításán dolgozik.

A Szent Pál Akadémia díszterme az előadókhoz vezeto, emeleti függőfolyosóról

A gyülekezet rohamos léptékű növekedése egy országos iskolahálózat alapjainak lefektetését is szükségessé tette, melynek első lépcsőjét az 1998 óta működő Bornemisza Péter Általános Iskola és Gimnázium képezi. A neves magyar protestáns reformerről elnevezett mátyásföldi ingatlan korábban egy lerobbant orosz laktanya tanodája volt, ahol szovjet tisztek gyermekei okosodtak. A 3500 négyzetméteres komplexum azóta egy 1200 négyzetméteres épületegyüttessel bővült, így összességében elmondható, hogy a 800 tanulóval, 32 tanteremmel, melegkonyhás ebédlővel, két tornateremmel és sportudvarral üzemelő iskola Budapest egyik legnagyobb oktatási intézményévé nőtte ki magát. Az iskolahálózat első helyi jellegű tanintézménye Nyíregyházán fogja megnyitni kapuit idén szeptemberben.

Az akadémia csarnok aulája, bejárata és homlokzata. Az épület előtt szökőkút és pálmasor fogadja az érkezőket

Veszprém

A veszprémi Hit Gyülekezete először a szovjet laktanya parlagon heverő, hatszáz fős kultúrházát szerette volna megvásárolni az önkormányzattól, de a közgyűlés konzervatív oldala nem szavazta meg a bizalmat. Így jutottak el egy újsághirdetésen keresztül a belváros egyik legszebb, régi építésű polgári házához, mely 620 m2-es telken fekszik. A 300 m2 alapterületű épületet 1999-ben vásárolták meg.

Debrecen

A debreceni hitesek továbblépés előtt állnak, mivel kinőtték 1100 m2-es csarnokukat. Az 1,2 hektáros, vegyianyag-tárolónak készülő területet a rajta felhúzott vasszerkezettel 270 m2-es belvárosi ingatlanukért cserélték el még 1996-ban. A telket parkosították: van itt halastó, óriáskemence és gyerekvár is. A város vérkeringésébe több egész napos családi program megrendezésével kapcsolódtak be.

Pápa

A pápai felszámolóbiztos 1998 májusában adta el a textilgyár tíz éve gazdátlan, kétszintes kultúrházát a helyi gyülekezetnek, az eredeti összeg hatodáért. Az 1250 m2-es telken elterülő, 650 m2-es épület részleges felújítása hetven százalékos készültségi fokon van, mely akár száz százalék is lehetne, ha a megyei újság ellenséges hangvételű cikke miatt nem utasítják el a gyülekezet hitelkérelmét a környék bankjai.

Szeged

A szegedi Hit Gyülekezete 1998 márciusában vásárolta meg a város egyik hírhedt drogcentrumát, a Vasdisznó éttermet, amely a környék legsötétebb alvilági központja volt. A teljes renoválás és átalakítás után a 150 m2 alapterületű, háromemeletes, Hit Ház névre keresztelt objektum Szeged egyik legszebb épületévé vált, ahol ez év márciusa óta zajlanak a közösség rendezvényei. A házhoz 500 m2-nyi parkosított udvar is tartozik.

Győr

A győri Hit Gyülekezete 1996-ban vásárolta meg a város finomposztógyárának kultúrházát, melyen az elmúlt fél évben hajtottak végre nagyszabású, a szocreál jegyeket semlegesítő átalakítást. A 450 m2-es ingatlan Győr egyik legfelkapottabb részén, szállodák árnyékában fekszik, elfogadottságát bizonyítja, hogy folyamatosan bérlik ki iskolai rendezvények, közgyűlések, kiállítások számára.

Pécs

A pécsi Hit Gyülekezete 1996-ban vásárolt meg egy 6000 m2-es területen fekvő, 1550 m2 alapterületű nagykereskedelmi raktárt, majd 1999-ben és 2000-ben hozzá tartozó, hasonló méretű irodaépületeket is. Az ünnepélyes csarnokavatóra 1997 februárjában került sor. A parkosított ingatlanon megrendezett családi napok egyikét 2000-ben az Ifjúsági és Sportminisztérium is támogatta.

Balatonfüred

A füredi Hit Gyülekezete 1999 őszén vásárolta meg az MSZMP egykori székházát. Az 500 m2-es épülethez több mint 1000 m2-es reprezentatív, mediterrán jellegű kert tartozik – a városban egyedülálló módon – pálmafával és citrusokkal beültetve.

Salgótarján

A palóc hitesek a tarjáni síküveggyár tíz éve használaton kívüli focipályáját vették meg 2001-ben, a hozzá tartozó épületekkel együtt. Az 1,6 hektáros terület 1000 m2-nyi felépítménnyel rendelkezik, melyet többfunkciós csarnokká alakítanak.

Kecskemét

Az Univer 6000 m2-es telephelye 2000 nyarán került a kecskeméti Hit Gyülekezete tulajdonába a hozzá tartozó 2000 m2-es csarnokkal együtt. Ennek felét a korábbi belvárosi, 500 m2-es „bázishoz” hasonlóan jelenleg bérbe adják.

Nyíregyháza

Nyíregyházán mindjárt két Hit Gyülekezete is van, így értelemszerűen épületből is kettő szükségeltetik. Az egyik egy kéthektáros telken elhelyezkedő, 3000 m2-es, többfunkciós csarnok, amely 1998-ban került Szanitter Zoltánék birtokába a tényleges ár egyharmadáért. Az objektumban óvoda és hat tantermes iskola indítását is tervezik szeptembertől, parkjában a természetes élővilágú tó mellett több sportpálya és irodák is helyet kapnak. A másik nyíregyházi létesítmény építése 1998 nyarán indult Virga Miklós vezetésével, és másfél évre rá fel is avatták. 1200 m2-es felépítményük 1,5 hektáros telken áll, melyhez gyermekbirodalom és sportpálya is tartozik. A terület parkosítása olyan szépre sikerült, hogy 2001-ben elnyerték a Virágos Nyíregyházáért mozgalom első díját.

Keszthely

A Festetich család talán sosem gondolta volna, hogy márványból épített, 1000 m2-es mintaistállójában a hetvenes években orosz exportra gyártanak majd kapcsolókat Ladákhoz. Igaz, azt sem, hogy 2002 júniusától „szent rock” fogja betölteni a történelmi falakat. Utóbbiért a keszthelyi Hit Gyülekezete vállalja a felelősséget, csakúgy mint az eredeti állapotokra ügyelő teljes felújításért. A sokat látott objektum 6700 m2-es telken fekszik.

Siófok

A siófoki gyülekezet 1999-ben vette árverésen ingatlanát egyedüli vevőként, a kikiáltási ár feléért, ugyanis a tulajdonos embere lekéste a licitet. A 200 négyszögöles, bekerített, parkosított terület közvetlenül az egyik legforgalmasabb balatoni főút mellett fekszik, rajta impozáns, 270 m2-es, egyszintes, elsősorban istentiszteletek céljára használt épülettel.