2004. december

Riport

Magvetés az éterben

700-as Klub – a háztetőkről hirdetett evangélium

 

– Felvétel! Figyeljetek! Megy!!!
– Mai adásunk tartalmából…
Üdvözöljük Önöket a 700-as Klubban. Terry, hogy vagy?
– Ó Pat, csodálatosan.
– Bocs! Ez még csak próba volt!
– Nem hallok semmit az angolból!
– Én sem!
– Most jó lesz?
– Most meg túlságosan hangos. Vegyél vissza!
Ne magadból, csak a hangból.
– Most meg én nem hallak titeket!
– Persze, mert meg se szólaltunk...
– De miért nem?
– Mert még nincs szöveg!

 

Hát ilyen és ehhez hasonló párbeszédek hangzanak el nap mint nap a Hit Stúdióban, miközben izgatottan készülődnek a „magyar hangok” a felvételre.

Fordítók, szerkesztők, vágók. Mindenki a helyén! Ez a lelkes csapat fáradhatatlanul munkálkodik. Mindenki kivétel nélkül óriási kiváltságnak tartja, hogy részt vehet ebben az izgalmas munkában. Nagy energiával és komoly odafigyeléssel végzik a dolgukat. A 700-as Klub magyar változatának ügyét mindannyian a szívükön viselik. Jól tudják, hogy ez nem más, mint magvetés.

De ne vágjunk a dolgok közepébe, haladjunk szépen sorjában!

A kezdetek

1607-et írunk, mikor is az első telepesek Virginia területét és egész Amerikát Istennek ajánlották fel. Vágyuk az volt, hogy ez a föld Istent és az evangélium terjesztését szolgálja.

Pár évszázaddal később… Virginia Beach, Virginia állam, 9 óra: felcsendül a már jól ismert főcímzene, és a műsorelőzetes után Pat Robertson, mint mindig, ma is jókedvűen köszönti a kedves nézőket. De ki ő valójában? És mit lehet róla tudni?

Marion Gordon Robertson, ismert nevén Pat Robertson 1930. március 22-én jómódú család gyermekeként született a Virginia állambeli Lexingtonban. Édesapja, Absalom Willis Robertson harmincnégy évet töltött az amerikai képviselőházban és szenátusban, sőt más felmenői között többen is a politikai élet meghatározó személyiségei voltak, és mivel nem esett az alma messze a fájától, nem csoda, hogy rövid időn belül Pat Robertson is Amerika komoly közszereplőjévé vált.

De maradjunk még egy kicsit a fánál, illetve a családfánál. Talán érdemes megemlíteni ősei közül Benjamin Harrisont, aki a Függetlenségi Nyilatkozat egyik aláírója és Virginia állam kormányzója volt. Figyelemre méltó William Henry Harrisonnak és Benjamin Harrisonnak (az előbb említett Benjamin Harrison ükunokájának) neve is. Ők nem kevesebb, mint az Egyesült Államok elnökei voltak. Patet rokoni szálak fűzik Winston Churchillhez is… sőt a családfa tetején két angol királynak is jutott hely. De nézzük Pat kalandos életútját!

Tennessee államban elvégzett egy katonai előkészítő iskolát, majd 1946-ban jelentkezett a Washington és Lee Egyetemre, ahol beválasztották az úgynevezett Phi Beta Kappába, ami a legrégebbi és legmagasabb színvonalú amerikai egyetemi és egyetemközi tudományos társaság.

1948-ban beállt az Amerikai Haditengerészet tartalékos alakulatába, majd 1950-ben társadalomtudományi diplomát szerzett a Washington és Lee Egyetemen. A koreai háború ideje alatt hadsegédként szolgált az első tengerészeti divízióban, és 1952-ben előléptették. Hazatérése után újra beült az iskolapadba. Egy diploma a Yale Egyetemen, ezúttal jogból, majd később egy másik, a New York Teológiai Szemináriumon, teológiából. A Yale Egyetem nemcsak egy újabb diplomát jelentett Pat számára, hanem a nagy találkozás színhelyévé is vált: itt ismerte meg Dedét, akit még az egyetem befejezése előtt feleségül vett.

Pat megtérése

Tanulmányai és életének egyéb területein elért sikerei azonban nem tették boldoggá Patet. Üresnek és értelmetlennek érezte az életét. Édesanyja gyakran írt neki Lexingtonból, és levelében mindig az állt, hogy imádkozik érte, valamint hogy Istennek terve van az ő életével, és addig nem lesz boldog, amíg meg nem érti ezt a tervet. Állandóan az evangéliummal „bombázta” Patet, olyannyira, hogy felesége már vallásos fanatikusnak tartotta anyósát. Látszólag Pat sem fordított komoly figyelmet anyja irományaira, ugyanakkor a szívében pontosan tudta, hogy ezek nem üres formulák, hanem a valóság.

Pat Robertson

Egy este, amikor otthon ültek, Pat közölte Dedével, hogy úgy érzi, Isten azt akarja tőle, hogy szolgálatba álljon. Feleségének megtetszett az ötlet, és azt javasolta, hogy esetleg kezdjenek el valamilyen gyülekezetbe járni. A következő hetekben tehát a vasárnapok azzal teltek, hogy „tesztelték” a gyülekezeteket – ha nem tetszett az egyik, akkor mentek a következőbe (még szerencse, hogy Amerikában jó sok van), egészen addig, amíg nem találtak egy olyat, amelyik mindkettőjük számára megfelelt. De a megtérés gondolata ekkor még fel sem merült bennük.

Természetesen az üzlettársak, barátok megrökönyödve fogadták a hírt, miszerint Pat felhagy sikeres karrierjével, és valamiféle isteni szolgálat mezejére lép. Ilyenkor Pat rendszeresen magyarázkodni kezdett: „Én úgy érzem, valami jót kellene tennem az emberiség számára.”

A nagy szavak ellenére saját életvitelében semmi kivetnivalót nem talált. Továbbra sem vetette meg sem az italt, sem a szivart.

Hamarosan meglátogatta édesanyját, hogy elmondja neki a „jó hírt”, de ő nem a várt módon reagált fia bejelentésére. Patet ez sokként érte, hiszen azt gondolta, édesanyja lesz a legboldogabb a nagy eseménytől. Anyja ellenben közölte vele, hogy képtelenséget beszél, hiszen Istent nem lehet Jézus Krisztus valódi megismerése nélkül szolgálni. Fia tudtára adta, hogy újjá kell születnie!

Ezek után Pat csalódottan tért vissza New Yorkba.

Nem sokkal később egy Cornelius Vanderbreggen nevű ember kereste fel, aki elhívta vacsorázni egy elegáns étterembe. Pat első benyomása pozitív volt. Szimpatikus volt neki a holland származású férfi nagyvonalúsága és jólöltözöttsége, ugyanis előzőleg az a kép alakult ki benne, hogy Isten emberei mindig kopott ruhákban járnak. Már egészen jól érezte volna magát, amikor történt valami furcsaság. Vanderbreggen evangelizálni kezdett a pincérnek, amitől Pat nagyon kellemetlenül érezte magát. Azt gondolta, ezek után biztos szégyenszemre kivezetik őket az étteremből. De nem így történt, tovább beszélgettek egészen addig, amíg Pat akarva-akaratlanul kimondta, amit már jó ideje lefojtott magában: „Hiszem, hogy Jézus Krisztus meghalt az egész világ bűneiért, és az én bűneimért is.” Ekkor jött rá, hogy semmilyen szellemi élménye sem volt eddig Istennel, és igazából most kezdte csak érezni Isten hatalmas szeretetét. A beszélgetés végén Vanderbreggen a Példabeszédek könyvéből idézett verseket, melyek attól kezdve Pat életében vezérelvvé váltak: „Bizodalmad legyen az Úrban teljes elmédből; a magad értelmére pedig ne támaszkodjál. Minden te utaidban megismerd Őt, akkor Ő igazgatja a te utaidat.”

Pat nekidőlt a célegyenesnek. Megtért, betöltekezett Szent Szellemmel. Felesége is követte, ő is befogadta Jézust a szívébe, és számos bizonyságot éltek át az Úr jóságáról.

Az első próbálkozás

1959 novemberében elhagyták New Yorkot három gyermekükkel, és a Virginia állambeli Tidewaterbe mentek, ahol Patnek az a merész ötlete támadt, hogy megvásárolja a porthmouthi, csődbe jutott UHF televízióállomást. Mindössze hetven dollárral a zsebében – anélkül, hogy bármiféle tapasztalattal vagy szakértelemmel rendelkezett volna a televíziózás terén – hittel nekilátott, hogy elkezdje azt a küldetést, amelyre Isten elhívta: a médiaszolgálatot.

Az egykori Family Channel épületei

Az első adás során a film beragadt a vetítőbe, a technikai berendezés kétszer is lefulladt. De mindezek ellenére az üzenet mindenki számára egyértelmű volt: „Azért vagyunk itt, hogy hirdessük: Jézus Krisztus Úr.”

Megalakul a CBN

Az üzenet megtette hatását. 1960. január 11-én megalakult a CBN, melynek bankszámláján ekkor már három dollár volt. Ez nem volt sok, ennek ellenére Pat mégis lelkes maradt, mivel nem a láthatókra nézett, hanem a láthatatlanokra.

A CBN nemcsak Virginia állam első keresztény televízióállomása lett, hanem az egész Egyesült Államoké. Megkezdődött Isten munkája a médiában is. Az első adásra 1961. október elsején került sor a WYAH-TV csatornán keresztül, melynek hatósugara csupán a város határáig terjedt. Egy-két helyi támogatótól származó szerény bevétel segítségével a CBN elkezdett félórás műsorokat sugározni minden este tizenkilenc és huszonkét óra között, majd az időintervallumot fokozatosan növelte tizenhét órától éjfélig.

Pat háza a CBN szomszédságában

Ugyan anyagi helyzetük nem volt valami rózsás, Pat Robertson mégsem volt hajlandó – szerencsére – beengedni a kereskedelmi reklámokat a műsorába. Így a közvetítés finanszírozásának ettől a lehetőségétől elzárkózott.

És megszületik a 700-as…

1963 őszén jött a nagy ötlet: a CBN egy olyan interaktív közvetítést indított el, mellyel nem titkolt szándéka az volt, hogy havonta hétezer dollárt gyűjtsön össze, ennyire volt ugyanis szükség a következő évi költségvetéshez. Pat őszintén elmondta a nézőknek, hogy a CBN költségeinek fedezését hétszáz ember havi tízdolláros anyagi hozzájárulásával képzelték el, és a közönség imatámogatását kérte. Bár ezzel a felhívással az anyagi körülmények még nem rendeződtek, de mindenképp előrelépést jelentett a televíziós szolgálat közösségi támogatásának kiépítésében.

Egy évvel később fordulópont következett a CBN történetében. Ekkor került sor egy olyan próbaadásra, amely a későbbi 700-as előfutára lett. A műsor hatásosnak bizonyult. A támogatók száma növekedett az előző évhez képest. Ugyanakkor a befolyt összeg nem volt elég ahhoz, hogy fedezze a CBN folyamatosan növekvő költségeit. Ekkor valami szokatlan dolog történt. A műsor közvetítésének utolsó perceiben a Szentlélek nagy erővel kiáradt a nézőközönségre, és ennek rögtön megmutatkoztak a gyümölcsei.

A következő napokban telefonhívások özöne árasztotta el a CBN-t: anyagi támogatásokat ajánlottak fel, megállás nélkül kérték az imákat gyógyulásért, szabadulásért. Ezt látva, Pat kiegészítette a közvetítést egy olyan interaktív fórummal, melyen keresztül telefonon imát, illetve szolgálatot lehetett igényelni. A műsort 700-as Klubnak nevezte el, annak reményében, hogy bázisa az a nézői réteg lesz, amely már ismeri a CBN korábbi interaktív közvetítéseit. Ezt követően a műsor egyre inkább terjeszkedett, más televízióállomások is elkezdték sugározni.

De a küldetés még korántsem ért ezzel véget Pat Robertson számára. 1977-ben megalapította Virginia Beachben a Regent Egyetemet, mely magyar fordításban „Helytartó Egyetem”-et jelent. Isten helytartóját, a Szent Szellemet értjük ezalatt, vagyis a Regent Egyetem annyi, mint Szent Szellem Egyetem. Az egyetem a CBN közelében található, és másoddiplomás képzéssel foglalkozik.

Fontos megemlíteni, hogy Pat az 1988-as amerikai elnökválasztáson versenybe szállt a republikánus jelöltségért. 1990-ben alapította az International Family Entertainment részvénytársaságot, melynek fő „üzlete” a Family Channel volt. 1997-ben a Fox hálózatnak eladták, majd később 2001-ben a Disney megszerezte, és ABC Family néven működteti tovább.

Pat ma már négy gyermek édesapja, és tizennégy unoka nagypapája.

A 700-as Klub napjainkban világszerte

Mára a CBN egy sokrétű nonprofit szervezetté nőtte ki magát, amely kábelen és szatelliten keresztül körülbelül kétszáz országban sugározza műsorait, és huszonnégy órás telefonos imatanácsadói központot hozott létre Virginia Beachben és a Tennessee állambeli Nashville-ben. Körülbelül ezer embert alkalmaz, a Regent Egyetemen dolgozókon kívül. Virginia Beach-i központja leginkább egy kis városhoz hasonlítható. Itt található a CBN, az Operation Blessing, a Regent Egyetem, egy könyvtár, parkok, színház, kollégium, valamint egy szálloda.

A CBN közvetítései közül a legismertebb a 700-as Klub, melyet a keresztény televíziózás történetében egyedülálló módon, 1966 óta folyamatosan sugároznak, és amely az Egyesült Államok televíziós piacának 95 százalékában nézhető. A 700-as Klub adásainak készítésében körülbelül ötvenöt ember vesz részt. Hogyan is lehetne jellemezni ezt a műsort? Sokszínű, dinamikus, ösztönző – egy magazinműsor, amelynek nehéz behatárolni témáit, foglalkozik külpolitikával, amerikai belpolitikával, társadalmat érintő kérdésekkel, ezeken kívül számtalan bizonyságot láthatnak a nézők arról, hogy Isten ma is cselekszik, valamint érdekes személyeket ismerhetnek meg. Mindez természetesen bibliai szemszögből történik, nem rejtett módon, hanem nyíltan és bátran vállalva a keresztény álláspontot és világszemléletet. A műsor nem vallásos jellegű, hanem a hangsúlyt a hírekre, az élet valós kérdéseire, problémáira teszi, de ezekkel nem félelmet, szorongást kelt a nézőkben, hanem egyértelműen megmutatja a megoldást, illetve a kiutat.

Pat Robertson mellett aktívan tevékenykedik a műsorban, illetve a CBN-ben Terry Meeuwsen, aki egykor énekes, riporter, valamint szépségkirálynő volt. A nyolcvanas években tűnt fel vendég műsorvezetőként a 700-as Klubban, majd 1993 júniusától kezdve állandó frontembere lett az adásoknak.

Pat fia, Gordon P. Robertson 1994 áprilisában került a CBN-hez mint a CBN Asia elnöke. Gordon, apja nyomdokain haladva, szintén elvégezte a Yale Egyetemet, majd jogi diplomát szerzett. Isteni indíttatást érezve a Fülöp-szigetekre költözött, és létrehozta a 700-as Klub Ázsiát, amelyet hetente sugároznak élőben Manilában. Természetesen mellettük még sokan mások is részt vesznek a műsor készítésében.

A stúdiófelvétel mindig nézőközönséggel történik

Ami még figyelemre méltó, hogy Pat hozzáállása a kezdetek óta nem változott, sikere nem tette kényelmessé, nem vonult háttérbe, mint aki teljesítette küldetését, hanem továbbra is ő a motorja ennek a szolgálatnak. Máig ő a frontembere a 700-as Klub adásainak, tele van dinamizmussal, energiával. Nyilvánvaló, hogy tudatában van annak, mekkora feladat áll még előtte, és a rábízott talentumokat teljes mértékben ki akarja használni. Az évek során számos területen szerzett tapasztalatai alapján tekintélyt vívott ki magának mind egyházi, mind világi körökben. Ez abszolút érezhető például azon, ahogy a műsorba behívott vendégek viszonyulnak hozzá, vagy azon, amilyen súllyal kritikusai foglalkoznak kijelentéseivel. Ahogy a magyar nézők is láthatták, Pat oroszlánrészt vállalt az idei elnökválasztási kampányban, és részben az ő munkájának köszönhető, hogy az egész világ előtt nyilvánvalóvá vált: az evangéliumi keresztények igenis meghatározó tényezői egy ország társadalmának, nem befolyásolja őket még az sem, ha az egész világ más véleményen van, és képesek megváltoztatni egy egész választás eredményét.

A keresztény média világát tekintve is elmondhatjuk, hogy a 700-as Klub műsorának jellege egyedülálló. Nem igazán lehet más olyan műsort látni, amely a világ eseményeivel foglalkozik szakértői szinten, oly módon, hogy még a világi média is – akár pozitívan, akár negatívan – figyelemmel kíséri. Vegyük például a hírekkel foglalkozó blokkokat. Úgy tárulnak elénk a világban történtek, mint egy világi hírcsatornán, vannak ugyanúgy kapcsolások, a világ különböző tájairól jelentkeznek a tudósítók, de mégis képes arra, hogy – a többi hírműsorral ellentétben – Isten Igéjének tükrében vizsgálja meg az eseményeket. A keresztényeknek jó példát ad, hogy ne legyenek olyan emberek, akik bedugják a fejüket a homokba, és csukott szemmel járnak, s nem akarnak tanulni és a világi eseményekkel törődni. A műsor szemnyitogató és rendkívül ösztönző hatású, aminek az a lényege, hogy Isten népe aktívan vegyen részt a társadalmi és politikai életben. Igenis keresztények is lehetnek politikai vagy társadalomtudományi területeken szakértők, nekik is tisztában kell lenniük, hogy milyen folyamatok játszódnak le a színfalak mögött. Fontos, hogy Isten népe ne legyen beszűkült, bezárkózott és szűk látókörű, mert ez nem fogja Isten munkáját előremozdítani. A műsorból egyfajta nyitottság is árad, amely nem feltétlenül jelent elvilágiasulást.

A CBN nemzetközi adatai

Több mint hetven nyelvre fordítják le az adást a világ minden táján, és naponta átlagosan 1 millióan nézik. A 700-as Klub körülbelül 90 millió otthonba jut el, és egy évben több mint 1,5 milliárd ember számára hozzáférhető. Az elmúlt tíz év alatt több mint 262 millió embernek segítettek abban, hogy üdvösségre jusson, és emellett hangsúlyt fektetnek a humanitárius tevékenységekre is, melyekről rendszeresen riportokat készítenek. A tévé Operation Blessing nevű szervezete 1978 óta működik, és a világ minden táján humanitárius akciókat szervez. Ugyanakkor ezeket a segélyeket nem „erőszakos” térítésre használják fel, a segélyszállítmányok fejében nem várnak semmit, csak jó bizonyságok kívánnak lenni minden ember számára, legyen az muzulmán vagy hindu, hogy ezáltal a szükségben lévőket is megérintse Isten szeretete.

A CBN a misszióját nem korlátozza kizárólag az Egyesült Államok területére. Nemzetközi szinten a hetvenes években kezdett el terjeszkedni. A 700-as Klub első nemzetközi adását a Fülöp-szigeteken sugározták, de azóta már az összes kontinensen fogható az adás. Számos országban helyi stáb alakult, amely a CBN több programjának, köztük a 700-as Klubnak a helyi változatát készíti el és sugározza. Ha körutazást tennénk a CBN különböző országokban létrehozott létesítményeiben, maradandó élményben lenne részünk. Ezek a műsorok bizonyos mértékig megtartják az amerikai modellt, de valamilyen szinten át is alakulnak a saját kultúrájuknak megfelelően – helyi arcok, helyi köszönési szokások, öltözködés, de még a műsor címe is módosul a különböző nyelveken. Indiában például háromféle 700-as Klubot is sugároznak: van egy hindi nyelvű, egy telegui verzió, a harmadik pedig egy tamili változat, és történetesen mindegyiknek más a címe. Ebben az országban összesen nyolc különböző programot hat nyelven sugároz a helyi stáb. Indonéziában 2001-ben egy hatalmas létesítményt vett birtokba az ottani gárda: látványos épületek óriási imatoronnyal, kiváló körülmények, jól felszerelt helyiségek, modern technika – készítenek itt a helyi 700-as Klub mellett gyerekműsorokat, ifjúsági programokat, női adásokat; s az ehhez szükséges adminisztrációs és levelezési munkák is itt zajlanak, illetve innen végzik a helyi humanitárius akciókat. A tévéstúdió Ázsia egyik legjobb stúdiója lett, az egykor nyolcfős stáb mára százhetven fővé nőtte ki magát.

Afrikában, Nigériában is egyre fontosabb szerepet kap a 700-as Klub. Abuja városában létesült egy CBN-központ is, miután a kormány felismerte, hogy az a bizonyos „megtérés”, amiről állandóan beszélnek ebben a műsorban, nem is olyan rossz dolog. Egyre inkább azt tapasztalták, hogy ahol megtérés van, ott megindul a társadalmi és gazdasági felemelkedés. Ezért feladatuknak tekintik a 700-as Klub népszerűsítését a lakosság körében. Egyedülálló ezen a helyen az is, hogy a 700-as Klub még a buszokra is felkerült – a nigériaiak hosszabb távú utakra általában buszokat használnak, melyeken útközben a 700-as Klub adásait nézhetik. Ez azért is elgondolkodtató, mert keresztényként sokszor már azt is értékeljük, amikor külföldi utazásunkkor a repülőgépen vagy a buszon nem a legdurvább, legerkölcstelenebb filmeket, műsorokat vetítik.

De térjünk vissza a stúdiókhoz: Kijevben is egy gyönyörűen felújított stúdióval rendelkezik a helyi CBN-stáb, amely a kommunizmus ideje alatt egy varroda épületeként szolgált. Számos műsort készítenek itt is: gyerekműsorokat, animációs filmeket, valamint humanitárius és tanácsadói tevékenységek is zajlanak az épületben. A magyar nézők is láthattak riportot a spanyol nyelvű adás elindításáról, amelyet Nashville-ben készítenek, és leginkább a Latin-Amerikát érintő témákkal foglalkozik. Természetesen felsorolásunk nem teljes, csupán egy-két érdekességet emeltünk ki, ezeken kívül más országokban is vannak saját stúdiók, illetve helyi adások. Ezekből a példákból is nyilvánvaló, hogy Pat Robertson a kősziklára építette a CBN-t…

A nagy ébredés és a CBN

Isten megígérte, hogy az utolsó időkben mindenki hallani fogja az evangéliumot. És ez így is történik napjainkban. Saját szemeinkkel láthatjuk, amint Isten még egyszer megrázza ezt a világot.

Pat Robertson és a 700-as Klub feladata ezekben az időkben egyedülálló. Naponta milliók ébrednek rá arra, hogy az életük értelmetlen, és nem akarnak tovább Isten nélkül élni.

Jelenleg a világ első számú helye a CBN és az ébredés szempontjából: Afrika. A tavalyi évben Nigériában 17 millió néző mondta el a megtérő imát a műsorvezetővel. A második helyen az iszlám vallású Indonézia áll. Itt 7,5 millió ember döntött Jézus Krisztus mellett, de Indiában sem kevesebben, mint 7 millióan hívták segítségül Jézus nevét.

A Superbook című gyermekműsor is nagy népszerűségnek örvend szerte a világon. Ez a bibliai történeteket tartalmazó sorozat több millió gyermek életében hozott nagy változást, de felnőttek körében sem ismeretlen. Ukrajnában például a főszereplő, azaz a filmbéli Gizmót játszó színész munka közben, a forgatáson adta át az életét Istennek. Azóta is hűséges az Úrhoz, és történetét elmeséli, ahol csak lehet. Kínában is csoda történt. Az ott működő CBN-központ egy ügyvéden keresztül regisztráltatta magát mint keresztény televízióállomás és segélyszervezet. A hatóságoknál minden gond nélkül megkapták az engedélyt. Ők lettek az első hivatalosan működő keresztény médiaszervezet az országban.

Elképesztő számok és nagy csodák! És hogy mi lehet a sikerük titka? A válasz mindössze egy szó: IMA.

A CBN teljes stábja olyan keresztényekből áll, akik szeretnek Istennel beszélgetni. Szüntelenül imádkoznak, mindenhol és minden időben. Forgatás előtt, után, és ha úgy adódik, még közben is. Természetesen nagy hangsúlyt fektetnek a Szent Szellem manifesztációira is.

A CBN-központban az örvendezésben sincs hiány. A folyosókon mosolygó emberek köszöntik egymást. Repkednek az áldások és a halleluják! Merész tervek előtt állnak. Szeretnének teljes idejű kábelhálózattá válni. Jelenleg azonban az okoz számukra komoly problémát, hogy nem könnyű a megfelelő embereket megtalálni a médiában való munkára. (Megjegyzem, ezzel nincsenek egyedül.)

A legújabb szenzáció a CBN életében egy vadiúj animációs csúcstechnológia használata, melyet kizárólag világsikerű animációs filmekben láthatnak.

Ennek gyakorlati alkalmazása a következő: A színész beöltözik egy olyan speciális ruhába, amin a hajlatoknál fémkorongok vannak. A kamera csak a korongokon megtörő vörös fényt fogja fel. Egy számítógépes képernyőn megjelennek a mozgó korongok, melyek kiábrázolnak egy emberi alakot. Ezeket a korongokat számítógépes grafikával összekötik, és ráhúznak egy bármilyen képzeletbeli figurát, ami úgy mozog, ahogy a színész a színpadon. Ettől lesznek olyan természetesek a mozgások, mert nem megrajzoltak, hanem valósak. Mottójuk pedig: „Csúcstechnológiából csúcsérintésbe!” Az emberek szeretik az új technológiát, és büszkék, hogy ezt bizonyságtevésre használhatják.

Az animációs részleg a legkisebb a CBN-ben, csak pár személy dolgozik benne, de a hagyományos rajzolást egy kétszáz fős stáb csinálja.

Magyarország és a 700-as

A CBN-központokat világszerte arra ösztönzik, hogy saját készítésű műsorokat hozzanak létre, és ne csak az amerikait vegyék át.

Mivel Magyarországon még gyerekcipőben járnak az ilyesféle hírműsorok, ezért számunkra nagyon nagy öröm az amerikai verzió is. A műsor fontos szerepet játszik abban, hogy Isten Igéje Magyarországon, a magyar társadalomban is terjedjen, és hatása egyre jobban elmélyüljön. Az eddigi nézők viszszajelzéseiből is kiderül: a műsor segít abban, hogy az emberek közelebb kerüljenek Istenhez, és a mindennapokban ráébredjenek ar-ra, hogy ezzel az Istennel személyes kapcsolatba lehet kerülni. Fontos, hogy az emberek megtapasztalják azt, hogy igenis vannak csodák! És nemcsak a Bibliában olvashatunk ezekről, hanem a ma emberét is meggyógyítja, megszabadítja Isten.

Nekünk, hívőknek pedig nap mint nap megerősítés, hogy tudjuk és látjuk, emberek ezrei élik meg hasonlóan hitüket, a világ minden táján emberek tömegei követik megalkuvás nélkül Istent. Nem számít, hogy ezért üldözik őket, hanem bátran vállalják, hogy Krisztus követői, Isten pedig hűséges, és megszabadítja őket. A személyes bizonyságok is rendkívül bátorítóak, ugyanis hívőként is megesik, hogy a hétköznapok forgatagában Isten csodái és természetfölötti ereje elhomályosulnak előttünk. Társadalmunkban rendkívül erős a materializmus, és talán még hosszú évekbe telik, míg az emberek elméjében lerombolódnak a szkepticizmus és hitetlenség falai Isten személyével szemben. Ebben az úttörő munkában veszünk részt, és a 700-as Klub adása is ehhez járul hozzá, bár lehet, hogy egyelőre még csak „egy cseppként a tengerben”. Óriási dolog, hogy a televízióban mindennap olyan embereket láthatunk, akik megtapasztalták Isten szabadítását vagy gyógyítását, és ezt látva ösztönzést kaphatunk, hogy a hétköznapokban se feledkezzünk el arról, kihez tartozunk; hogy minél jobban törekedjünk arra, hogy még szorosabban járjunk az Úrral, és szüntelen Őt lássuk magunk előtt. Követendő példa számunkra az is, hogy a műsort áthatja, hogy az imádkozás mennyire az élet részét képezi, és ez nem csak a műsorkészítők miatt érzékelhető. Amerikában ugyanis az imádkozás természetes dolog, világi környezetben sem okoz megdöbbenést, ha valaki előttük vagy közelükben imádkozik, és ezért a műsorban bemutatott történetekben is állandóan visszaköszön az ima ereje.

Németh Sándor és Judit

Benny Hinn

Mahesh Chavda. Isten emberei a világ minden tájáról érkeznek, hogy támogatásukat fejezzék ki

A világnak egy olyan értelmezése jelenik meg a 700-as Klubban, amely radikálisan különbözik a megszokott beszűkült, arrogáns és liberális szélsőségeket előmozdító európai gondolkodásmódtól. A műsorban nagyon fontosak a konzervatív értékek: a család, a családcentrikusság és az ebben rejlő hatalmas erő. Amerikának is ez adja az erejét, hiszen a társadalom alapköve a szilárd család.

Fantasztikus, ahogyan ennek a műsornak a készítői nyíltan, félelem, szégyenérzés és hamis áhítat nélkül hirdetik Isten Igéjét és az evangéliumot, napról napra emberek százainak nyitva meg a szemét az igazságra. Képviselik a kereszténység erejét, bátorságát és nem utolsósorban a humorát is.

Az ima fontos részét képezi a műsornak. Képünkön az áprilisi imahét

Nézői levelek, telefonok

Kezdetben alig-alig jött néhány levél, de mostanában szinte naponta érkeznek. A telefonhívásokkal ugyanez a helyzet. Rengeteg lelkes nézőre talált a 700-as Klub Magyarországon.

Kaptunk olyan levelet egy kedves nézőtől, aki társadalmi munkára akart jelentkezni lelkigondozónak, hogy a segítséget kérő emberek felé szolgálhasson.

 

A műsor készítői nyíltan, félelem, szégyenérzés és hamis áhítat nélkül hirdetik Isten Igéjét

Egy másik hölgy azért telefonált, mert rendszeresen az ő magánlakását hívják fel a műsor sugárzásának ideje alatt, ami ugyebár vagy éjjel, vagy kora reggel van. Ez a furcsaság úgy történhetett, hogy a képernyőn szereplő angliai telefonszámról sokan azt gondolják, hogy budapesti. Ezért az elején szereplő 00 számokkal mit sem törődve, vidékről tárcsázzák a 061… telefonszámot, vagyis a hölgyet. Elég kellemetlen helyzet!

 

Volt olyan, aki gratulált a vallási műsorhoz, akadt olyan is, aki kiborult, és rendreutasított bennünket, hogy ezt az adást azonnal szüntessük meg. A legtöbben imát kérnek a betegségeikre.

Egy idős hölgy is írt, aki, mint kiderült, véletlenül kapcsolt a 700-as Klubra, és nagyon megörült ennek a műsornak. Leírja, hogy rendkívül nyitott Istenre. Egyedül él, senkije nincs. Nagyon sok betegségről írt, ami a napi szükséges feladatvégzésben is súlyosan korlátozza. Természetes helyzete kilátástalannak tűnt, mégis a műsor által támogatást, segítséget kapott.

Megindító volt annak a fiatal hölgynek a levele is, aki több gyermekkel, válással, számtalan megaláztatással a háta mögött fordult a műsorhoz segítségért. Ismeretlenül olyan dolgokat írt le, amit eddig még a családjának sem mert soha elmondani, és kérte, hogy mondjunk el érte egy imát, és vegyük fel vele a kapcsolatot.

Az ilyen és ehhez hasonló levelek elolvasása után az ember rájöhet, hogy milyen gondtalan, felhőtlen az élete az Úrban. Óriási dolog, hogy az egyház ilyen emberekért közben tud járni, tud nekik segíteni.

Zárszó

Napjainkban a média befolyása rendkívüli méreteket öltött, és sajnos leginkább negatív irányban. A bibliai alapokon álló kereszténység azonban felismerte: nem fordíthat hátat a médiának, nem nézheti ölbe tett kézzel, hogy emiatt emberek milliói haladnak egyenesen a pokol felé. Ha a Sátán ennyire „eredményesen” tudja ezt az eszközt használni, akkor Isten menynyivel inkább. Ebben az új történelmi helyzetben a médiamunka nagy lehetőség és felelősség!

A CBN által produkált és a Magyar ATV-n helyet kapott 700-as Klub című műsornak a nézettsége a kezdetek óta tekintélyesen emelkedett Magyarországon is. Pat Robertson is kifejezte elismerését az itteni munka iránt, és csapatával együtt a jövőben is támogatni fognak bennünket imáikkal és minden lehetséges eszközzel.

– Álljunk meg!
Az utolsó mondat bakis lett!
– Szerintem nem volt bakis, csak életszagú!
– Oké, akkor az igétől vegyük még egyszer!
– Ááá! De jó! Ezt az igét tudom kívülről!
– Az Igét nem kívülről kell tudni, hanem belülről! (halk kuncogás)
– Felvétel lesz!

A 97. zsoltár szavaival búcsúzunk: „Világosság támad fel az igazra, és az egyenes szívűekre öröm. Örüljetek, igazak az Úrban, és tiszteljétek az Ő szentséges emlékezetét.”

Isten áldja Önöket! Köszönjük figyelmüket, a viszontlátásra!