2013. december

Riport

Izrael pártfogói

Beszélgetés Willem Griffioennel, az IAF operatív igazgatójával

Tulajdonképpen mi az Israel Allies Foundation? Mik a legfontosabb célkitűzéseik?

Az Israel Allies Foundation munkája Izrael nagy létszámú keresztény támogatóiból nőtt ki. A ’90-es évek vége és a 2000-es évek eleje között ezt a hatalmas támogatói bázist felfedezte néhány izraeli politikus. Különösen Benny Elon urat kell itt megemlítenünk, aki abban az időben turisztikai miniszter volt. A keresztények támogatására azért került ekkora hangsúly, mert abban az időben indult meg a második intifáda, és szinte felszámolta a turizmust mint iparágat Izraelben. Akkoriban senki nem ment Izraelbe, és az izraeli kormány elkezdett felfigyelni rá, hogy egyedül a keresztények azok, akik jönnek. Ugyanabban az időben egy főleg keresztény – de nem kizárólag keresztény – politikusokból álló hálózat kezdett megjelenni, akik támogatni akarták Izraelt, és szorosabb kapcsolatra törekedtek az izraeli kormánnyal. A keresztényekben is felmerült az igény, hogy politikailag aktívabbakká váljanak Izrael oldalán. A szervezet azért alakult, hogy támogassa az Izrael-barát politikusokat, és arra ösztönözze őket, hogy alakítsanak hivatalos, Izraelt támogató formációkat is a kormányaikon belül.

Az első ilyen csoport az Egyesült Államokban alakult Congressional Israel Allies Caucus (Izrael Kongressszusi Támogatóinak Választmánya) néven. Ez az első és egyetlen kétpárti képviselői csoport az USA-ban, amelynek célja Izrael támogatása. Ez a választmány szolgált mintául az azóta sok más országban is létrejött szerveződések számára. A választmány tagjai jogalkotási folyamatokat kezdeményeznek, és leveleket is írnak az elnöknek, államtitkároknak. Minden olyan kezdeményezésben részt vesznek, ami Izrael támogatásával kapcsolatosan felmerül a Kongresszusban. A szervezetünk az ilyen választmányokat támogatja. Rendezvényeket szervezünk, elvégezzük a háttérmunkát, forrásanyagokkal és információval látjuk el őket. Segítünk törvényjavaslatok megírásában, vendégül látunk Izraelbe érkező küldöttségeket. Ilyen jellegű feladatokat végzünk el a Kongresszusban, az Európai Unió parlamentjében, illetve egyes országok parlamentjeiben is. A nemzeti szinten túllépve, globális kérdésekkel is foglalkozunk, mint például a palesztin állam egyoldalú kikiáltása az ENSZ-ben vagy a Palesztin Hatóságnak folyósított segélyek elszámoltathatóságának ügye. Jelenleg öt országban vannak irodáink, és huszonöt országban megtalálható parlamenti választmányok munkáját segítjük.

Másrészről dolgozunk azon, hogy létrejöjjön egy keresztény támogatói bázis Izrael állama mellett. Elősegítjük a problémás ügyek jobb megértését, a hatékony politikai szerepvállalás előfeltételeit, és nagyobb politikai aktivitásra ösztönözzük őket. Mindezt azért, hogy tudják, hogy az imákon túl hogyan segíthetik elő kormányaik és országuk Izrael melletti kiállását valóságos, gyakorlatias módon. Ezen a két szinten tevékenykedünk.

Léteznek Izraelt pártoló más keresztény lobbicsoportok is a világon. Mik a fő különbségek a csoportok között?

– Az IAF nem egy keresztény lobbicsoport és nem is egy ministry. Mi egy olyan nonprofit szervezet vagyunk, amely elsősorban törvényalkotókat, másodsorban keresztényeket és olyan más meggyőződésű embereket céloz meg, akik Izraelt gyakorlati módon támogatni szeretnék. Azon dolgozunk, hogy ezt a két csoportot összehozzuk, hogy támogassák egymást, összefogjanak, és így az Izraelnek nyújtott támogatásuk hatékonyabbá váljon.

A másik nagy különbség, hogy a szervezetünk elsősorban azért jött létre, hogy a parlamenteken, illetve a Kongresszuson belüli csoportokat támogassa. Tehát az amerikai Kongresszusban levő választmány kizárólag kongresszusi képviselőkből áll. Egy keresztény pásztor vagy gyülekezeti vezető nem lehet a választmány tagja. Vannak más lobbicsoportok Izrael mellett, de ők egy külső erőként tevékenykednek. Amikor megjelennek a képviselőház vagy parlamenti képviselők irodájának ajtajában, rájuk úgy tekintenek, mint egy külső nyomásgyakorló tényezőre: valaki, aki megkéri őket valamire kívülről. Ezzel szemben a mi választmányaink maguk fogalmazzák meg ötleteiket, hogy hogyan támogassák Izraelt, és ők viszik végig ezeket a törekvéseket belülről.

Hogyan alakult a keresztények Izraelhez való hozzáállása az elmúlt években?

—2001 óta dolgozom ezen a területen, és azóta nagy változás ment végbe. Abban az időben még nem nagyon létezett politikai támogatása Izraelnek a keresztény világban. Az elmúlt 50-60 évben előfordult, hogy keresztények másokhoz csatlakoztak Izrael támogatásában. Különböző csoportosulások karolták fel Izrael ügyét, mint a Keresztény Koalíció (Christian Coalition) vagy a Morális Többség (Moral Majority), de soha nem létezett egy szervezett, egységes politikai támogatásért tevékenykedő, oktató szervezet még globális szinten sem, egészen pár évvel ezelőttig. Léteznek különböző csoportok a Jeruzsálemi Nemzetközi Keresztény Nagykövetség (International Christian Embassy Jerusalem) vagy a Béke Hídjai (Bridges for Peace) körül, de ezek sohasem a politikai pártfogolásra tették a hangsúlyt, hanem Izrael általános támogatására, Izraelben zajló projektek támogatására és hasonlókra. A politikai támogatás egy nagyon izgalmas, új fejlemény. Mi azt tapasztaltuk, hogy van sok keresztény, aki így gondolkozik: adunk pénzt Izraelnek, imádkozunk Izraelért, de szeretnénk még valamit gyakorlatilag tenni Izraelért. A keresztények hozzáállása megváltozott, túllépett a kizárólag imában és anyagi területen nyújtott támogatáson. Sokan olvasták már a Bibliában, hogy egyszer minden nemzet szembe fog állni Izraellel, ezért állást kívántak foglalni, ki akarták mondani, hogy „nem, mi Izrael mellett fogunk állni”. Részévé akarnak válni annak a kisebbségnek, amely minden körülmények között kiáll Izrael oldalán.

Hogyan kapcsolódott be személyesen Izrael ügyébe? Kik voltak azok a meghatározó személyek, akik inspirálták?

—Már egészen fiatalkorom óta sokat hallottam és tanultam Izraelről. A szüleim először 1984-ben jártak ott, és azóta is rend - szeresen visszatérnek. Sok régi barátunk is él Izraelben, de bevallom, gyermekkoromban nem igazán érdekelt Izrael, egészen tinédzser éveimig, amikor hívő lettem.

1998-ban látogattam először Izraelbe, és azonnal beleszerettem az országba és az ott élő emberekbe. Valami nagyon megváltozott bennem ekkor, hirtelen fontossá és érdekessé vált számomra Izrael ügye. Ezzel egyidejűleg alakult ki a politika iránti érdeklődésem is. Már fiatalon aktívan foglalkoztam különböző politikai ügyekkel, rendszeresen találkoztam a kongresszusi képviselőnkkel, és több ügy mellett is elkötelezetten harcoltam. Az Izrael melletti elkötelezettségem és a politika iránti érdeklődésem találkozása eredményeként kezdtem el Izrael ügyét képviselni a politikai szférában. Immár több mint egy évtizede dolgozom együtt különböző szervezetekkel, amelyek szintén Izrael képviseletét tűzték zászlajukra. Kapcsolatban álltam például a Christian Support for Aliyah nevű szervezettel, amely a zsidó nép Izrael földjére történő visszatérését támogatja, de sok-sok más politikai projekt megvalósításán is dolgoztam már.

Ennek során alaposan megismertem az izraeli politikai rendszert, és 2001-ben személyes barátságot kötöttem Benny Elon akkori turisztikai miniszterrel. Óriási inspirációt jelent a személye, és mellette egyre inkább elkötelezetté válok Izrael ügyének képviseletében. Részese voltam a csapatának, amikor pár emberrel megalapította az Izrael Szövetségesei Alapítványt (Israel Allies Foundation) 2007-ben. 2009 óta én vagyok a szervezet ügy - vezetője. Az Izrael melletti elkötelezettségemet alapvetően három személy határozta meg.

Mindenekelőtt az első Jerry Falwell volt, aki lehetővé tette első izraeli utamat. A Liberty Egyetemen az egész elsőéves évfolyamunkat ingyen kiutaztatta Izraelbe. Ez hatalmas anyagi áldozatot igényelt a részéről, ugyanis ez nem egy kis egyetem. Szintén ő tanított meg arra, hogy mennyire fontos, hogy a keresztények hallassák a hangjukat a politikában, álljanak ki a számukra fontos ügyekért. Azt képviselte, hogy keresztényként nem dőlhetünk hátra, és nem hagyhatjuk, hogy mások válasszák meg a vezetőinket, mi pedig csak panaszkodjunk, hanem részt kell vennünk a politikai folyamatok alakításában. Lehet, hogy nem mindig leszünk győztesek ebben a küzdelemben, de nem szabad másokra hagynunk ezt a harcot. Ez az üzenet nagyon a szívemhez szólt. Az egyetemi éveim alatt egyre inkább kiforrott bennem az Izraellel kapcsolatos szellemi látás.

A második meghatározó személy az életemben Phil Hunter volt, aki az Exodus nevű keresztény szervezet ügyvezető igazgatójaként azon dolgozott, hogy az egykori Szovjetunió területéről hazavigye a zsidókat Izraelbe. Sokat dolgoztam vele, és rengeteget tanultam tőle. Mellette megismerhettem, hogy mit mond a Biblia Izraelről, a zsidóságról és Istennek a vele kapcsolatos tervéről. Amikor meg értettem, hogyan tervezi Isten helyreállítani Izraelt, felismertem, hogy ez éppen a szemünk előtt zajlik, hogy Izrael 1948-ban újra nemzetté vált, és amint azt az Ezékiel 37. írja a száraz csontokról, a zsidó nép visszatért atyái földjére!

A harmadik legnagyobb hatás pedig az említett Benny Elon úr volt.

Mit tehetnek ma a keresztények Izrael támogatása érdekében?

—Több dolgot is! Mindenekelőtt olvassák a Bibliát! Sajnálatos módon sok kereszténynek fogalma sincs arról, hogy milyen jelentősége van Izraelnek és a zsidóságnak. Sokan a Biblia első felét teljesen figyelmen kívül hagyják. Elfelejtik, hogy Isten már jóval azelőtt kinyilatkoztatta magát a világnak, mielőtt elküldte volna Jézus Krisztust a földre, hiszen Izraelen keresztül az egész emberiségnek is kijelentette magát.

Másodszor, imádkozzanak! Úgy gondolom, hogy amint ezt elkezdik, Isten a szívükre fogja helyezni, hogy ők személy szerint miként tudnak bekapcsolódni az Ő Izraellel kapcsolatos munkájába. Ez lehet anyagi támogatás, vagy különböző projektek, vagy hogy Izraelbe látogatnak. Úgy gondolom, hogy minden kereszténynek el kellene utaznia Izraelbe, hogy a saját szemükkel lássák, amit Isten ott cselekszik.

És van még egy fontos dolog, amit tehetnek. A saját országukban is kezdjék el támogatni Izraelt, és a nemzetüket is szólítsák fel erre. Ma minden állam valamilyen módon kapcsolódik Izraelhez. Nyilván Izrael amúgy is a világ fókuszának közép - pontjában van, különösen az iráni atomprogram és a palesztin—izraeli konfliktus kapcsán. Sajnos több országban az antiszemitizmus is problémát jelent, és megfigyelhető, hogy ez mindig kihatással van az ország Izraelhez fűződő kapcsolatára is.

A keresztények sokféle módon bekapcsolódhatnak Izrael ügyébe. Támogathatnak olyan politikusokat, akik kiállnak Izrael mellett; befolyásolhatják a már megválasztott politikusaikat, hogy látogassanak el Izraelbe, és nézzék meg maguk, hogy mi zajlik ott; segítsenek nekik megérteni az Izraellel kapcsolatos ügyeket akár biztonságpolitikai, akár pénzügyi területen.

Milyen reakciót váltott ki a keresztény világból a genfi megállapodás?

—Az általános reakció a bizalmatlanság volt. A legtöbb keresztény nem értette, miért bíznak meg a politikusok Iránban. A tárgyalás iráni részről egy trükk, amivel az időt húzzák. Nehéz megérteni, hogy miért engedjük meg Teheránnak azt, hogy folytassa az urándúsítást, illetve miért hagyjuk, hogy továbbra is rendelkezzen az ehhez szükséges eszközökkel. Tulajdonképpen mit akarunk elérni azzal, hogy engedünk Irán követeléseinek?

Benny Elon rabbi János apostol szavai előtt beszél
Benny Elon rabbi János apostol szavai előtt beszél

Hogy látja az Izrael Szövetségesei Alapítvány jövőjét, hová szeretne eljutni mondjuk öt év múlva?

—Szeretném, hogy a világ főbb politikai centrumaiban legyenek irodáink, legyen egy egészséges stábunk, kétezer vagy még annál is több politikusból álló támogatói hálózatunk a világ minden pontjáról. Szeretnék látni egy dinamikus és globális összefogást a kereszténységen belül Izrael oldalán, amelyet össze tudnánk hangolni a politikai szereplőkből létrejött hálózatunkkal. Úgy gondolom, hogy óriási teljesítmény lenne, ha ezt el tudnánk érni öt éven belül. (Közreműködött: Üveges Bálint, Üveges Sára, Makki Bálint)

Egy vérbeli lobbista

Együtt vacsorázunk az IAF operatív igazgatójával, Willem Griffioennel és feleségével, Kathyvel. Willem eredetileg holland, de életének jelentős részét az Egyesült Államokban töltötte. Itt szerezte diplomáját is, a világ legnagyobb evangéliumi keresztény egyetemén, a Liberty Universityn. Feleségével és három gyermekével Washingtonban él. Willem sikeres üzletember, aki az elmúlt tíz évben hatékonyan forgolódott a washingtoni politikai körökben (előző este például Hillary Clintonnal, Elie Wiesellel és számos milliárdossal vacsorázott együtt). Az Izrael melletti elkötelezettségét egyrészt Derek Prince egyik munkatársával való kapcsolatának, másrészt a Liberty Egyetem befolyásának tulajdonítja. Németh Sándor munkásságát és Izrael iránti elkötelezettségét példaértékűnek tartja. „Egy Hit Gyülekezetére lenne szükség itt Amerikában is” — mondja nevetve. Willem felesége, Kathy a Liberty Egyetem elismert professzora. (P. M.)   Ha Irán megtarthatja nukleáris felszereléseit, hat hét alatt képes atombombát gyártani. Ha szétszereljük, leghamarabb három év alatt juthat csak el ide.