2002. május

Riport

Egy beteljesült vízió

Beszélgetés Németh Sándorral

Megvallom őszintén, hogy húsz éve bennem van a televízióban való megjelenés gondolata. Mindig tudtam, és biztos voltam abban, hogy a Hit Gyülekezete el fog jutni ebbe a helyzetbe. Ezt én úgy veszem, mint egy régi látás megvalósulását. Tehát nagyon nagy tervezés nem előzte meg a televízióban való megjelenésünket…"

– Hogyan, milyen indíttatásból jött az ötlet, hogy a Hit Gyülekezete a televízió nyilvánossága elé lépjen?

– Már régebben, a nyolcvanas években tudtunk az amerikai elektronikus egyházról, és azt tapasztaltuk, hogy a televízió képes sok olyan emberhez eljuttatni az evangéliumot, akiket nem lehetne másképpen megszólítani. Megvallom őszintén, húsz éve bennem van a televízióban való megjelenés gondolata. Mindig tudtam, és biztos voltam abban, hogy a Hit Gyülekezete el fog jutni ebbe a helyzetbe. Ezt én úgy veszem, mint egy régi látás megvalósulását. Tehát nagyon nagy tervezés közvetlenül nem előzte meg az ATV-ben való megjelenésünket, sőt mások is észrevették, hogy a Hit Gyülekezetének az utolsó tíz éve is ebbe az irányba mutatott, és különösen a Hit Parkba való beköltözés eleve úgy történt, hogy feltételezte a nyilvánosságot, azt, hogy a gyülekezet médiaképessége növekedjen, illetve megvalósuljon. Így készítették el a színpadot, így állt fel a zenekar, stb. Nem ültünk le egy tervezőasztalhoz, nem terveztük meg, egyszerűen benne volt a levegőben, hogy ennek meg kell történnie. Ezért gondolom, hogy ezt a lehetőséget igazából Isten készítette elő, és készíti elő a jövőben is. Mert a gyülekezetnek a televízióban való megjelenése véleményem szerint összefüggésben van azzal az isteni tervvel, hogy az utolsó időben Isten országának az evangéliuma minden ország számára hirdettetik. Ezt a tervet egyházak és szolgálati ajándékkal rendelkező személyek fogják megvalósítani. Inkább az a döntő kérdés, hogy mely egyházak lesznek médiaképesek, akik ezt a színvonalat, érettséget el tudják érni, mert azok előtt, úgy látom, a legtöbb országban előbb-utóbb megnyílik a televíziózás számára az ajtó.

– Mit jelent egy egyház számára a médiaképesség?

Az értékcentrikus gyülekezetek tudnak a médiában sikert elérni, és az evangélium terjesztésében eredményesnek mondhatók

– Az egyház médiaképessége alatt azt értem, hogy legyen olyan üzenet, ami hallgatható, kommunikálható, érthető, az emberek számára világosságot tud hozni a keresztény igazságokkal kapcsolatosan. A modern egyházaknál nagyon fontos az is, hogy a zene szintén meg tudjon felelni egy tömegigénynek azon túl, hogy Isten személyét magasztalja fel, illetve Isten személyét dicséri; másrészt fontos, hogy a hívők is úgy tudjanak megjelenni a képernyőn, hogy ne taszítsák az embereket Istentől, hanem inkább Isten felé vonzzák őket. Természetesen az evangélium hirdetésének a hatékonysága is nagyon nagy szerepet játszik a médiaképességben. Tehát úgy látom, hogy az értékcentrikus gyülekezetek azok, akik a médiában sikert tudnak elérni, és az evangélium terjesztésében eredményesnek mondhatók.

– Mennyiben számít újszerűnek a Vidám Vasárnap a tévében eddig is bemutatott vallási műsorok sorában?

– A Hit Gyülekezete istentiszteleteinek sajátossága – és egyesek szerint ez példátlan az egyházak médiajelenlétében –, hogy élő istentiszteletet közvetít. Egy katolikus istentiszteletet könnyebben lehet közvetíteni élőben, mert eleve meghatározott rítusokra épül, tehát nincs váratlan esemény a szertartásban. A pünkösdi–karizmatikus összejöveteleken sokféle váratlan esemény történhet, mivel nincsenek rögzítve az események: a résztvevők, sőt gyakran az istentiszteletet vezetők sem tudják, hogy a következő percekben mi fog történni. Ha ezt figyelembe vesszük, akkor világméretekben is nagyon merész vállalkozás, hogy élőben adjuk az istentiszteleteinket. Sem a GOD, sem a TBN nem adja élőben az istentiszteleteket, ők vágott anyagokat közvetítenek.SMS-ek. „És könyörgéseitekben ne legyetek bőbeszéduek…”

A Hit Gyülekezete istentiszteletének másik fontos sajátossága, hogy interaktív: telefonon, SMS-en, e-mailen keresztül be lehet kapcsolódni. A közvetítés alatt egy szerkesztőbizottság működik, és a kérdések típusai alapján szerkesztik meg, hogy milyen észrevételekre reagálunk az istentisztelet során. Szerintem ez is újszerű a keresztény televíziózásban. Azt tapasztalom, hogy a gyülekezetnek ez a kilépése világi műsorokra is hatott, több lett az interaktív élő műsor a televízióban, főleg az ATV-ben, de úgy látom, hogy más csatornákon is kezd ez megmutatkozni. Azt gondolom, ebben szerepe van a mi istentiszteletünknek is. Interaktív, modern, sőt azt hallottam, sokan úgy látják, hogy ez még a magyar televíziózás történetében is újdonság. Tehát keresztény szempontból ez mindenféleképpen modern formája az istentiszteletnek, és természetesen nagyon oda kell figyelni a dolgokra, mert én például egyszerre vagyok igehirdető, szerkesztő és műsorvezető is. Mindezt természetesen keresztény istentiszteleti szerepekre átfordítva, de egyszerre három vagy négy ilyen szerepet el kell végezni egy-másfél óra alatt.

– A Magyar ATV nézettségi adatai szerint a Vidám Vasárnap hetente több százezer nézőt képes leültetni a televízió elé. Mivel a műsor bátorítja a nézőket az aktív részvételre, rendkívül sok a visszajelzés is. Számított-e a gyülekezet ekkora érdeklődésre?

– Ezt a csatornát tizenegy és fél egy között a Vidám Vasárnap előtt átlagban harmincezren nézték. Mi eredetileg azt gondoltuk, hogy ha néhány tízezerrel tudjuk növelni a nézőszámot, az ígéretes kezdés lesz, és ha fél év, egy év vagy hoszszabb idő után elérjük a százezres, százötvenezres, kétszázezres nézőszámot, az sikernek számít. Másrészt figyelembe vettük azt is, hogy a magyar vallási műsorok eléggé népszerűtlenek. Ezekhez képest – sőt elmondható, hogy nyugati mércével mérve is – a Vidám Vasárnap az első pillanattól sikeresnek mondható nézettségi szempontból is, hiszen elejétől fogva néhány százezer ember nézte az istentiszteleteinket.

Élő adás. Márkus József rendező és munkatársai

– A harmincadik adáshoz közelítve felmérhető-e már, hogy a kezdeti célokhoz és elvárásokhoz mérten menynyiben lett más az adás? Vannak-e a várakozással ellentétes vagy meglepő tapasztalatok?

– Mindenféleképpen váratlan volt ez a hatalmas érdeklődés, erre nem készültünk föl. Természetesen sokféle kérdés érkezett. Most már azt látjuk, hogy a törzsnézőink rendelkeznek a "karizmatikus alapismeretekkel", és egyre "szakszerűbb" kérdések érkeznek hozzánk. Úgy tűnik, a jövőben a teológiai kérdések mellett a különböző imakérésekre adott válaszok fognak a középpontban állni.

Számomra új, furcsa dolog volt, hogy az utcán odajöttek, rám köszöntek az emberek, ismeretlenek gratuláltak. Elmentem egy áruházba vásárolni, és árengedményt adtak, mert szeretik a műsort. Egy másik pozitív fejlemény, hogy többéves családi ellenségeskedéseket, viszályokat oldott meg a műsor. Nagyon sok előítéletet oldott fel a Hit Gyülekezetével szemben olyan emberekben, akik eddig a gyülekezetről közvetlenül nem szereztek tapasztalatot, hanem például a sajtóból, és nagyon sokan föladták az előítéleteiket. Sok keresztény beszámolt arról, hogy évek vagy évtizedek óta ellenséges rokonok, családtagok, szülők megváltoztatták az álláspontjukat, véleményüket, akár személyemmel, akár a Hit Gyülekezetével kapcsolatosan. Ugyanezt tapasztaltam saját rokonságomban is. Jobban megértették Jutka és az én szolgálatomat, sokkal nagyobb lett irányunkban a tolerancia, a megértés.

– Az egyház, illetve a hívők személyes életét hogyan változtatja meg az, hogy az istentiszteletek ilyen mértékben nyilvánossá váltak?

– Ezen a területen még sok feladatunk van. Nagyon fontos, hogy személyes céllá tudjuk tenni a Vidám Vasárnapot minden hívő számára, és legalább úgy készüljenek a Vidám Vasárnap istentiszteletére, mint akár az énekesek, a zenészek, akár én, az igehirdető, mert a tévés istentisztelet jellegéből fakadóan minden ember szolgálata láthatóvá válik, és a nézők rajtuk keresztül az egésznek a hitelességét vizsgálják. Mindenkinek az arca, magatartása üzenetet közvetít. A gyülekezet nagyon hamar átállt erre az új helyzetre, de ezt az arculatot tudatosan kell fejleszteni a jövőben. A televízión keresztül látható, hogy kik énekelnek, kik ismerik a dal szövegét, kinek milyen kapcsolata van Istennel – az emberek ezt meg tudják figyelni. Ezen a területen sok mindent kell tudatosítani. Az ilyen istentiszteleteket – például Benny Hinn összejöveteleit – máshol általában több stáb szervezi. Benny Hinn, úgy tudom, havonta egyszer tart olyan összejövetelt, ahol nyolc-tízezer ember vesz részt. Előtte több próba van, a kórus számára előre rögzítik a sorrendet, a dalszövegeket stb. Tehát nagyon nagy szervezés, készülés van egy ilyen összejövetel előtt, és utána is, mivel a felvett anyagot megvágják. Úgy hallottam, gyakran maga Benny Hinn ül be megvágni az anyagot. Csak jelzem: a gyülekezet tehetségét méri az, hogy eddig – hála Istennek – nem volt olyan adás, amivel kapcsolatban szégyenkeznem kellett volna.

Digitális igehirdetés. Bináris döntés: jó vagy rossz között

A Vidám Vasárnap óriási jövő előtt áll

mondja Czikó Gábor, a Magyar ATV elnök-vezérigazgatója

– Milyen célokkal és várakozással indult a Vidám Vasárnap közvetítése? Sikerült-e megnyerniük olyan rétegeket, amelyek korábban nem jelentek meg a Magyar ATV nézői között?

– Igen, azt hiszem. Mindenképpen egy vasárnap délelőtti vallási műsort szerettünk volna beindítani; ezzel, azt hiszem, sikerült is. Egy nagyon látványos, szép műsort kaptunk, és a várakozásunkon felül van – egy kicsit meg is döbbentünk tőle –, hogy a nézők között nagyon sok nő és fiatal van. A családok otthon maradnak, és nézik a Vidám Vasárnapot, ami nagyon-nagyon kedvelt műsorunk. A hagyományos egyházak nem tudnak igazán olyan emberekhez szólni, akik nincsenek elmélyülve a vallásban, a hitéletben. Az átlagember, aki különösebben nem tud semmit a Bibliáról, és bekapcsolja a tévét, végignézi, nem tudja otthagyni, és teljesen pozitív érzéssel áll fel.

 

– A nézők részéről milyen volt a Vidám Vasárnap fogadtatása?

– Nagyon-nagyon pozitív fogadtatásra talált. Ezt bizonyítják a nézettségi mutatók, és az a rengeteg telefon, amelyek az ATV-hez is érkeztek, különösen eleinte. Rengeteg gratuláció jött Németországtól, Spanyolországtól kezdve nagyon sok helyről, mindenhonnan, ahol lehet fogni az adást. Izraelben például lehet fogni, onnan is telefonáltak.

– Említette, hogy nagyon sok nő és fiatal nézi a műsort. Ez mennyiben esik egybe azzal a réteggel, amely az ATV nézőit alkotja általában?

– Az ATV nézői elsősorban magas jövedelmű, magas végzettségű, befolyással bíró emberek, ezért a többségük férfi, főleg harminc év fölöttiek. Mi nem nagyon tudtuk leültetni a nőket és a fiatalokat a műsoraink elé. Ez a műsor az egyike azoknak, amelyeknek ez mégis sikerült.

– Milyen nézettségi adatokkal jellemezhető a Vidám Vasárnap adása?

– Általában a három nagy földi csatornát, az M1-et, az RTL-t és a TV2-t 800 helyen mérik, míg az ATV-t, mivel 67 százalékos a lefedettsége – 3 millió 300 ezer háztartásból 2 millió 300 ezerben látható és fogható –, ezért csak 400 helyen mérik. Emiatt ezek az adatok némileg eltérhetnek a valóságtól, körülbelüli értéket mutatnak. Azt kell mondjam, hogy nézettség tekintetében a Vidám Vasárnap így is az egyik legnépszerűbb műsorunk – a Napkelte – után következik, és bizony a nézettségi értékek nagyon magasak, több százezresek, de véleményem szerint akár egymillió fölött is lehetnek.

– Ez milyen arányt jelent mondjuk a vasárnap délelőtti tévénézők számát tekintve?

– Úgy mondanám, hogy az összes vasárnap délelőtti tévénézőnek legalább az 50 százaléka ezt a műsort nézi, ami számomra reális adatnak tűnik.

– Ezek szerint elmondható, hogy a Vidám Vasárnapnak már kialakult egy stabil nézői rétege, aki várja és rendszeresen nézi a műsort. – Igen, kialakult. Ezek a nézők nagyon-nagyon elkötelezettek, és nagyon kedvelik ezt a műsort.

– Korábban azt mondta, hogy a Vidám Vasárnap nézői az ATV számára új réteget jelentenek, akiket azelőtt nem tudtak megszólítani. Vajon a csatorna nézettségében általában érzékelhető-e ilyen irányú változás, vagy ez kifejezetten egy műsorhoz kötődik?

– Azt hiszem, a nézők általában olyanok, hogy az adott műsorhoz ragaszkodnak. Mondjuk a hétfői Újságíróklub nézettségét, amely lassan két éve megy, és sokan nézik, nem hiszem, hogy ez növelte volna. Lehet, hogy ez egy nézői szokás: tudja, hogy ez vasárnap délelőtt van, és vasárnap délelőtt otthon ül a család, és ezt nézik. A tévé nézettségét összességében mindenképpen növeli a műsor, de azt hiszem, nem lehet azt mondani, hogy azért, mert valaki nézi a Vidám Vasárnapot, majd nézni fogja a hétfői programot is. Inkább azt mondanám, hogy mivel nézik a hétfőit is, és nézik a Napkeltét is, körülbelül 1,2-1,3 millió fix nézője van az ATV-nek, akik folyamatosan ragaszkodnak az ATV műsoraihoz, akik minden alkalommal rákapcsolnak. Hogy megnézik a műsorokat, vagy tíz-tizenöt percig nézik, azt nem lehet tudni, de körülbelül ennyien keresik az ATV műsorait, akár a híradóját, akár a közműsorait, akár a különböző szórakoztató vagy vallási műsorait. Azt, hogy ott maradnak-e végig, vagy nem, ezt nem tudom. Egy biztos: mi nagyon eltaláltuk a nézőink ízlését, azt hiszem, hűségesek is hozzánk, és mi is hűségesek vagyunk hozzájuk. Ha most hirtelen elkezdenénk új amerikai filmeket adni a többi csatornával egy időben, akkor nem hiszem, hogy ezek az emberek boldogok lennének, és ugyanúgy kitartanának mellettünk.

– Hogyan látja a Vidám Vasárnap jövőjét az ATV-n? Képes stabil, hosszú távú műsorává válni a csatornának?

– Óriási jövő előtt áll. Itt a helye a csatornán.

– Most, alig féléves múltra visszatekintve, hogy látod a Vidám Vasárnap jövőjét?

– A gyülekezetnek akár áron is ki kell használnia ezt a lehetőséget, mert látható, hogy a műsor nagyon sok előítéletet felold Isten munkájával szemben, rövid idő alatt meg tudja győzni az embereket a neoprotestáns ébredés jelentőségéről, lényegéről. Húsz év alatt többször is elmondtuk, hogy mi a karizmatikus–pünkösdi mozgalom lényege. Megdöbbentett a hozzánk beérkezett kérdésekben, hogy nagyon sok ember nincs tisztában ezzel, pedig mi ezeket a kérdéseket már levettük a napirendről. Nem gondoltuk, hogy ezeket újra és újra el kell mondani. Tehát a televíziózás erre is jó, hogy sokkal élőbb, közvetlenebb, kétirányú kapcsolatot tart fönn a gyülekezet, a hívők és a társadalom között, gyorsabban lehet reagálni a dolgokra, a problémákat gyorsabban lehet kezelni. Mindenhogyan intenzívebbé válik az élet.

Azt gondolom, hogy a gyülekezetnek ezt a helyzetet nem szabad alkalmi kitérőként kezelnie, hanem olyan új szolgálati területként kell látnia, amire áldozni kell, amit fejleszteni kell, mert be kell látnunk, hogy nagyon sok embert ma televízió nélkül nem lehet elérni az evangéliummal. A magyar emberek átlagosan három-négy órát néznek televíziót. Nagyon sokan azért nem járnak gyülekezetbe, mert a televízió függőségben tartja őket, és ezt a függőséget ma már nem lehet fölszámolni. Csak nagyon-nagyon elkötelezett emberek képesek ma a televíziótól függetlenül élni. Azt gondolom, hogy ez részben Istennek a megoldása is, hogy a televíziófüggőségben szenvedő embereknek az Úr így akar üzenni, és így akar hasznot adni nekik. Ha az istentiszteletünk dinamikus, ha érthető, érdeklődést kiváltó üzeneteket tudok tolmácsolni, és az egész gyülekezet áldott, sikeres közösséget tud képviselni, akkor el fogjuk érni a célt, ami miatt Isten ezt a lehetőséget adta nekünk.

Tanúságtétel telefonon. Az egyház lényege a kommunikáció

– A Vidám Vasárnap és a Hetek sikerén felbuzdulva elképzelhető-e, hogy a gyülekezet a jövőben még jobban kiterjessze jelenlétét a médiában?

– Szeretnénk, ha ez a műsor alapja lenne a Hit Gyülekezete, illetve az általunk képviselt szellemi-erkölcsi értékek nyilvánosság előtti megjelenítésének. Tervezzük, hogy a közeljövőben, ha megteremtődnek az anyagi feltételek, egy a Hétszázas klubhoz hasonló keresztény közéleti magazinnal is megjelenjünk, amely tulajdonképpen a Hetek tévés, magazinszerű változata lenne. Ez a kérdés már csak pénzfüggő, mert elvileg megállapodtunk, hogy ez a következő lépés. Nagyon fontosnak tartanám, hogy a Hetek szellemiségét meg tudjuk jeleníteni egy keresztény alapokon álló közéleti magazinban, ahol nem a Hetek cikkeit olvasnánk be vagy ismertetnénk, hanem ugyanazon szellemi-erkölcsi értékek alapján, amelyek alapján a Hetekben hétről hétre értelmezzük a külvilág és a belföld eseményeit, készítenénk egy helyzetértékelést, a valóságot tükröző, érdekes, színvonalas magazinműsort. A bibliai világnézet modernségét, aktualitását is szeretnénk ilyen módon bemutatni. A Biblia nem egy anakronisztikus világszemléletet képvisel, hanem most is olyan modern világnézetet, értékrendet közvetít, amellyel a világ érthető, és a jövő is értelmezhető.