2005. június

Korrajz

Távol a reformációtól

Evangéliumi vezetők a pápa haláláról

II. János Pál halálát követően vallási vezetők világszerte nyilatkozatokat tettek közzé. Írásunkban egyes karizmatikus és evangéliumi egyházvezetők nyilatkozataiból szemezgetünk.

Benny Hinn ismert amerikai evangélista honlapján közölt nyilatkozata szerint egy vatikáni küldött adta át neki a meghívást a temetésen való részvételre. Egy zártkörű misére is meghívást kapott a Szent Péter-bazilikába, amelyen a pápa legszorosabb vatikáni munkatársai vettek részt. A CBN 700-as Klub műsorában a temetés napján Benny Hinn Rómából jelentkezett be: „A történelem nagyon megható pillanata ez, az emberek az egész világon éhezik az Urat. Láthatják, hogy ide is milliók jöttek el. Akár ötmillióan is összegyűlhetnek ma Rómában. Az imént a CNN riportere kérdezte tőlem, hogy ez mitől van? Mert az emberek éhezik az Urat.

II. János Pál pápasága alatt milliókat vezetett Jézus Krisztushoz. Úgy hiszem, hogy Isten Szellemének a földön valaha megtapasztalt legnagyobb kiáradásában veszünk részt. A szellemi éhség, amit itt látok Rómában és másutt a világon, hatalmas lehetőséget kínál az egyház számára. Az emberek éhesek és keresnek. Nekünk keresztényeknek az a feladatunk, hogy megmutassuk nekik az utat. Hogy Jézus a válasz. Milyen csodálatos nap ez! Bámulatos…! A Mindenható Isten úgy rendelte, hogy új pápa lépjen a színre – pontosan akkor, amikor a világ olyan nagy bajban van. Az emberek rettegnek a jövőtől. Atomháborúról beszélnek mindenütt. Háborúk itt is, ott is, és nagy problémák. Miért pont most történik ez? Miért döntött Isten úgy, hogy most hívja magához a pápát? Ennek oka van. Azért imádkozom, hogy a Mindenható Isten hozza el Isten új hullámát az egyház számára.”

A Benny Hinn Ministries internetes oldalán a következőket olvashatjuk:

„Csak néhány méternyire a Szentatya ravatalon fekvő testétől, Benny pásztor is részt vett a katolikus egyházat huszonhat éven keresztül vezető embert búcsúztató inspiratív zenei és liturgikus szertartáson. Benny pásztor élőben a helyszínről jelentkezett be a CNN adásába is mint a csatorna egyik szakértője. A CNN érdeklődése különösen a pápasághoz való szoros közelségére irányult, amely a pápával történt két személyes találkozó eredményeként jött létre, először 1987 októberében, majd pedig John O’Connor New York-i bíboros meghívására 1995-ben.”

Benny pásztor a CBN 700-as Klub című műsorában is élőben jelentkezett a Vatikánból. Chris Mitchell a pápának a világra és a keresztény hitre gyakorolt hatásáról kérdezte Benny pásztort, aki elmondta: „A pápa olyan ember volt, akit az Úr Jézus Krisztus iránti szeretet vezérelt, és akinek az öröksége az evangelizáció iránti izzó szenvedélyéről lesz emlékezetes.” Benny pásztor hozzátette: „A pápa befolyása hosszan tartó hatást fog gyakorolni a keleti blokk országaira, ahol segített megnyitni az utat az evangélium prédikálása előtt a térségben.”

Pat Robertson, Benny Hinn, Charles Colson

Pat Robertson, a CBN 700-as Klub házigazdája is hivatalos nyilatkozatot adott közre a pápa halálát követően: „Mélyen gyászolom ennek a nagy embernek a távozását e világból nagyon megérdemelt örök jutalmába. II. János Pál korunk legjobban szeretett vallási vezetője volt, aki iránt az emberek részéről megnyilvánuló tisztelet bármely más hit vezetőjéét meghaladta. Nagy emberi melegség jellemezte, kimagasló értelem, mély lelkiség és legyőzhetetlen életerő. Nagy megtiszteltetés volt számomra, hogy jó barátom, John O’Connor New York-i bíboros otthonában találkozhattam vele, és a Central Parkban tartott pápai miséjén ott ülhettem a konzisztóriumban a vendégek között. Találkozásunkkor elmondtam a pápának, hogy az amerikai nép mennyire szereti őt. Erre csupán mosolygott. De ezt a szeretetet nemcsak Amerikában érezték az emberek, hanem milliók világszerte.

II. János Pálnak nagy szerepe volt abban, hogy Kelet-Európa átléphessen a kommunizmusból a szabadságba. Személyének vonzereje a keresztényeket világszerte a megértés egy új kötelékével fűzte össze. Imádkozom a katolikus egyház bíborosaiért, hogy kapjanak Istentől bölcsességet ahhoz, hogy ennek a nagy embernek az utódját meg tudják választani. Feladatuk nem lesz egyszerű, de Istennel minden lehetséges.”

A CBN honlapján a nyilatkozat mellett letölthető a teljes vatikáni gyászmise is.

Végrendelet

II. János Pál nyilvánosságra hozott, 2000-ben lezárt és azóta meg nem változtatott hivatalos végrendeletében több mint tízszer fejezte ki elkötelezettségét a Madonna iránt. Többek között:

„Halálom pillanatát, csakúgy mint életem minden percét, Megváltónk anyjának a kezébe helyezem le. Totus Tuus (Mindenestől a tied).”

„Az anyai kezekre hagyom mindazt és mindazokat, akikkel a Szent Szűz összekötötte az életemet és elhívatásomat. Ezekbe a kezekbe helyezem az egyházat, a szülőhazámat és a teljes emberiséget.”

„Reménységem anyja… életemben és halálomban teljességgel (totus tuus) a Szeplőtelené vagyok…”

„Az egyház győzelme Mária által elért győzelem lesz…”

A CNN-ben, Larry King műsorában Billy Graham kijelentette, hogy II. János Pál az erkölcs és a béke legbefolyásosabb szószólója volt a világon az elmúlt száz évben. Az alábbiakban idézzük az interjú egy részletét:

Billy Graham: „Több alkalommal is lehetőségem volt találkozni a pápával a Vatikánban. Ma este nagyon furcsa hiányérzetem van. Olyan, mintha egy családtagomat vesztettem volna el. Nagyon szerettem őt, és rengeteg dolgot meg tudtam vele beszélni. Az évek során többször is váltottunk egymással levelet…”

Larry King: „Tényleg azt mondta egyszer neked, hogy »testvérek vagyunk«…?”

Billy Graham: „Igen, így történt. Megszorította a kezem, amikor 1981-ben először találkoztunk – akkor még csak két éve választották pápává. Aznap, amikor megválasztották, éppen Krakkóban prédikáltam, az ő templomában.”

Larry King: „Azt állítottad, hogy evangélista volt.”

Billy Graham: „Úgy van. Körbeutazta a világot, hogy keresztény üzenetét elvigye az emberekhez. És ma láthatjuk, hogyan viszonozza a világ az ő érintését. Úgy vélem, hogy a világon majdnem minden embert sikerült megérintenie. […] Szenvedésein keresztül megtanított bennünket szenvedni. Az elmúlt napokban pedig megtanított bennünket arra, hogyan kell meghalni…”

Larry King: „Semmi kétség sincs benned azzal kapcsolatosan, hogy a mennyben van, igaz?”

Billy Graham: „Semmi kétség. Az Úrnál van, mert hitt. Hitt a keresztben. Szolgálatának ez állt a középpontjában, a kereszt, akár személyes, akár etikai jellegű kérdésről volt szó, ő azzal válaszolt, hogy a kereszt és a feltámadás a válasz minden problémánkra. Nagy hite volt.”

Billy Graham evangélista római és keleti katolikus egyházvezetőkkel. Szerinte a pápa „megtanított minket szenvedni…”

Rick Joyner, a Morning Star Ministries vezetője szerint „II. János Pál pápa szerette a Szent Szellemet. Cikkében, melyet újságunkban megjelentettünk, minden katolikust arra buzdított, hogy keresse a Szentlélek ajándékait. Az ő pápasága alatt történt meg, hogy több mint százmillió katolikus vált karizmatikussá, született újjá és töltekezett be Szent Szellemmel. II. János Pál pápa a keresztbe kapaszkodott, és igyekezett mindenkor imádkozni. […] Szerettem és tiszteltem II. János Pál pápát. Istennek egyik legnagyobb embere volt korunkban.”

Charles Colson nyilatkozata szerint „a pápa abbéli igyekezete, hogy megszólítsa a római katolikus egyházon kívüli keresztényeket, nagyban segített a kereszténységen belüli egység megvalósításában. Jövőképe, elszántsága és szeretetteljes lelkülete hiányozni fog a keresztényeknek világszerte”.

Rick Joyner, T. D. Jakes, James Dobson

T. D. Jakes kijelentette, hogy „az egész hívő világot nagy veszteség érte, egy nagy vezető elvesztése. II. János Pál valóban elkötelezett és bátor követe volt Istennek, és az emberi jogok iránti elkötelezettsége is inspirációt jelent.”

James Dobson megemlékezésében így ír: „Ünnepeljük életét, szolgálatát, és a világra tagadhatatlanul kifejtett hatását… Hitt abban, hogy a szabadság Isten ajándéka…, hogy minden élet érték és méltó a védelemre…, és hogy a halál az élet része, melytől nem kell félni, de siettetni sem szabad.”

A fentebb idézett mondatok szerves folytatásai annak a megállapodásnak, amely 1994. március 29-én lépett életbe egyes amerikai teljes evangéliumi, illetve katolikus egyházvezetők között. A teljes evangéliumiak és katolikusok együtt: a keresztény küldetés a harmadik évezredben című nyilatkozatot sokan az elmúlt ötszáz év legnagyobb jelentőségű egyháztörténeti eseményének tartják, mivel a két fél elkötelezi magát benne, hogy „felhagynak az egymás felé irányuló evangelizációval”, és „elfogadják egymást kereszténynek”. A nyilatkozat egyik fontos eleme, hogy ha valaki gyakorló hívő a katolikus egyházban, akkor már kereszténynek kell tekinteni. Ez az állítás a valódi megtérésen, víztől és Szellemtől való újjászületésen alapuló evangéliumi hit egyik legalapvetőbb igazságát kérdőjelezi meg. Ezért számos, a nyilatkozat aláírását megtagadó keresztény vezető már akkor tiltakozását fejezte ki, azt állítva, hogy a szöveg aláírói ezzel visszamenőleg érvénytelenné teszik a reformációt.