2019. június

Interjú

Vissza a gyökerekhez

A telepes mozgalom története és jelene – interjúk

A Júdeában és Szamariában élő zsidó lakosság száma egyre növekszik, többségük tudatosan azért költözik erre az ősi bibliai területre, hogy életükkel be töltsék Izrael prófétáinak ígéreteit, például azt, hogy „Még szőlőket plántálsz Samariának hegyein; akik plántálják a plántákat, élnek is azok gyümölcsével.” (Jeremiás próféta 31:5) Sok közös nevezőt találnak az evangéliumi keresztényekkel a Bibliára alapozott, hit általi életvezetésben. Mikor az ember beszélget velük, az az érzése, mintha a bibliai idők eseményei folytatódnának Izrael földjén.

A cikk az Új Exodus 2019. júniusi számában olvasható.