2017. június

Interjú

Nemzetünk helyreállítása

Asher Intrater a messiáshívő zsidó mozgalom egyik legismertebb nemzetközi vezetője. Jeruzsálem újraegyesítésének 50. évfordulója kapcsán a város és az évforduló szellemi jelentőségéről kérdeztük.

Ön szerint mi Jeruzsálem szellemi jelentősége? Miért fontos ez a város a zsidóság és a kereszténység, valamint a nemzetek számára?

Az első dolog, amit megemlítenék, hogy Jeruzsálem neve több százszor szerepel a Bibliában. Valamilyen jelentősége tehát kell, hogy legyen, ezt nem lehet csak úgy figyelmen kívül hagyni. Érdemesnek tartom ugyanitt megjegyezni, hogy a Koránban egyetlen egyszer sem szerepel. Ebből talán látszik, hogy igazából kinek fontos.

Egyik barátom egy hasonlattal élve szokta mondani, hogy Washington nem csupán egy város, hanem, mint főváros, jelképezi az egész Egyesült Államok tekintélyét és hatalmát. Ha Jeruzsálemről beszélünk, akkor ugyanígy elmondhatjuk, hogy nem csupán egy város a sok közül, hanem van egy különleges jelentősége a zsidók, a keresztények és az egész emberiség számára. Jeruzsálemet 3000 évvel ez­előtt tette Izrael fővárosává Dávid király, és a zsidók 3000 év óta fővárosukként tekintenek Jeruzsálemre. Az a tény, hogy Jeruzsálem visszakerült a zsidó emberek fennhatósága alá, annak is a jele, hogy nemzetünk helyreállítása zajlik. Dávid uralkodása után pár száz évvel Jesája (Ézsaiás) próféta kapott egy látomást. Könyvének második fejezetében leírja, hogy lesz egy nagy békekorszak a Földön, amit

Messiási királyságnak is hívunk, és ennek a fővárosa Jeruzsálem lesz. Vagyis, Dávid ugyan még csak a zsidóság fővárosává tette Jeruzsálemet, de Jesája látomásában Jeruzsálem egy olyan világméretű birodalom fővárosa lesz, amiben teljes lesz a békesség, a bővölködés és az öröm. Ez pedig már az egész emberiségre hatással lesz. Tehát, amikor Jeruzsálem jelentőségéről beszélünk, akkor a történelme mellett figyelembe kell vennünk a róla szóló próféciákat is.

Jeruzsálem újraegyesítése 1967-ben, az ómerszámlálás 43. napján történt, ami egyes számítások szerint egybeesik Jézus mennybemenetelének napjával. Ez csupán véletlen, vagy egy profetikus jel?

Az Apostolok cselekedetei alapján Jézus a feltámadása után körülbelül 40 napig volt a tanítványaival, majd felment a mennybe, és körülbelül egy héttel később jött a Szent Szellem kitöltetése. Nem tudjuk a pontos napot, de valószínűleg az ómerszámlálás 43. napján lehetett, ugyanazon a napon, amikor az izraeli hadsereg 1967-ben visszafoglalta a várost. Lehet, hogy ez csak véletlen egybeesés, lehet, hogy nem, de az biztos, hogy a két eseményben van egy érdekes szellemi párhuzam. Jesúa (Jézus) felemelkedett a földről, a földi Jeruzsálemből ment fel a mennyei Jeruzsálembe, a katonák pedig ugyanezen a napon mentek fel a földi Jeruzsálembe. Látszik, hogy a mennyei események összefüggésben állnak a földi eseményekkel, és itt a felmenetel mindkét esetben a hatalom vételéhez kapcsolódik. Jézus a menny­bemenetelekor kapott hatalmat az Atyától, amit átadott a szenteknek, hogy építsék Isten királyságát itt a földön. Ugyanígy Jeruzsálem visszafoglalásának is fontos szerepe van Izrael országának felépülésében. Ezt nagyon fontos látni. A peszách és pünkösd között eltelt időszak eseményei szintén párhuzamba állíthatók a modern Izraellel, mert modern történelmének legfontosabb mérföldkövei is mind a két ünnep közötti időszakra esnek. Ezeket figyelembe véve talán nem véletlen a párhuzam.

Jeruzsálem újraegyesíté­sének 50. évfordulóját ünnepeljük. Az 50 év pont egy jubileumnak felel meg. Lehet ennek az évfordulónak valamilyen különleges tartalma emiatt?

Valóban, Jeruzsálemet 1967-ben foglalták vissza, és most 2017 van, tehát pontosan 50 év telt el azóta, hogy Jeruzsálem újra Izrael fővárosává vált. Donald Trump elnök pedig pont most érkezik Jeruzsálembe. Úgy vélem, a tanácsadói mondták neki, hogy ez a legmegfelelőbb dátum a látogatásra. Nem tudom, hogy átlátja-e ennek a teljes szellemi jelentőségét, mindenesetre várhatóan fog majd tenni valamilyen politikai bejelentést a két nép kapcsolatáról és az izraeli néphez való lojalitásáról.

De ne csak a politikai vo­natkozásokat nézzük, nézzük a szellemi oldalt is! Nemcsak az az érdekes, hogy 50 év telt el Jeruzsálem újraegyesítése óta, hanem az is, ha megnézzük, hogy mi történt pontosan 50 évvel korábban, vagyis 1917-ben. Ebben az évben adták ki a Balfour-nyilatkozatot, amiben a brit birodalom kijelentette, hogy támogatja egy zsidó nemzeti otthon létre­hozását Palesztina területén, és ugyanebben az évben foglalta el a brit Allenby tábornok Jeruzsálemet az Ottomán Biro­dalomtól, vagyis a muszlim törököktől. Az évforduló jelentőségét tovább növeli, ha visszamegyünk az időben pontosan 500 évet, egészen 1517-ig. Aki ismeri a törté­nelmet, annak erről az évről két fontos esemény juthat eszébe. Az egyik az, hogy ebben az évben indult a lutheri reformáció, a másik pedig, hogy ebben az évben foglalta el az Ottomán Biro­dalom a Közel-Keletet. Tehát ebben az év­ben nemcsak az 1967-es háború 50. évfordulója van, hanem a Balfour-nyilatkozat és Jeruzsálem britek által való elfoglalásának 100., valamint a reformáció kezdetének az 500. évfordulója is. Ezzel azt akarom mondani, hogy történelmi és szellemi szempontból is ez egy na­gyon fontos év.

Egyik cikkében írt róla, hogy a Jelenések könyvének utolsó fejezetei alapján Jeruzsálem még egy nagy újraegyesítés előtt áll. Milyen hatással lesz ez az emberiségre?

A Jelenések könyvének végén láthatjuk, hogy leszáll a mennyei Jeruzsálem, és egye­­sül a földdel, vélhetően a földi Jeruzsálemmel. Tehát egy sokkal nagyobb egyesítés lesz, nem csupán Kelet- és Nyugat-Jeruzsálemé, hanem a mennyei és a földi Jeruzsálemé. Ez az esemény lesz Isten tervének végső beteljesedése a menny és a föld egybeszerkesz­tésével és az Édenkert újrateremtésével kapcsolatban. Ezért is van az, hogy Jeruzsálem ma egy szimbólum, egy útjelző tábla, a tökéletes örökkévalóság reménysége. Ha megnézzük Jeruzsálemet, akkor látjuk, hogy különböző stádiumai vannak. Először Izrael fővárosa volt Dávid király idejében, azután Jesája említett próféciája szerint a messiási világbirodalom fővárosa lesz itt a földön, és a Biblia utolsó fejezetei alapján pedig egy tökéletes új világ fővárosa lesz, tökéletes teremtményekkel, amiben végleg beteljesedik Isten terve. És ki tudja, talán Donald Trump­nak, az Egyesült Államok elnökének érkezése is kapcsolatban áll ezzel a tervvel, akár tisztában van vele, akár nem.

(Kovács István)