2019. június

Ige

A legnagyobb ajándék

A Biblia és létezésünk egyik legalapvetőbb kérdése, hogy a bűnbe esett ember hogyan tud Isten színe előtt igazzá válni. A kérdésre a világtörténelem egyik legkiemelkedőbb, legnagyobb hatású szellemi és intellektuális teljesítményét képviselő bibliai könyv, Pál apostolnak a Rómabeliekhez írt levele adja meg a választ, többek között ebben az igerészben: „És ingyen, az Ő kegyelméből válnak igazakká a váltságdíj által, amely Krisztus Jézusban van.” (Róm 3:24) Ezt a felbecsülhetetlen jelentőségű igazságot azért is fontos a lehető legmélyebben megértenünk, mert a zsidóság és az egyház története számos ponton mutatja, hogy ezen az alapvető fontosságú területen a kisiklás, a céltévesztés súlyos károkkal és drámai következményekkel jár.

A cikk az Új Exodus 2019. júniusi számában olvasható.