2015. május

Hírek, tények, képek

húszmillióért kelt el Einstein Istent Teremtőként leíró levele

Albert Einsteinnek Istent Teremtőként említő levele 49 ezer fontért kelt el egy aukción. A le vél olaszul íródott Giovanni Giorgi villamosmérnöknek, és a szerző 1915-ös relativitáselméletét védi, miközben utal Dayton Miller fizikus kritikáira is. Einstein többek közt kifejti Giorginak, hogy egyet ért egy bizonyos mozgás lehetetlenségére vonatkozó véleményével, majd megjegyzi, hogy Isten intelligensebben és elegánsabban teremtette meg a világot. A massachusettsi aukció szóvivője szerint az előbbi megállapítás fantasztikus, mivel bár Einstein nem hitt egy személyes istenségben, nem zárkózott el attól, hogy Istenről tudományos kontextusban beszéljen kvantumfizikai elméletek megvitatása közben. 1929-ben kijelentette, hogy Spinoza Istenében hisz, aki a létező dolgok harmóniájában jelenti ki magát, majd 1950-ben hozzátette: ha van benne bármi vallásosság, akkor az a szabad csodálatban nyilvánul meg a világ felépítése iránt, amennyit a tudomány feltárt eddig belőle. Ez a világnézete tükröződik e levélben is. Ezzel ellentétes nézeteket látszik tükrözni azonban az úgynevezett Isten-levele, mely 2012-ben kelt el 3 millió fontért. A levélben Istent az emberi gyengeség produktumának, a Bibliát pedig primitív legendagyűjteménynek írja le.
(cbn.com)