2016. december

Hírek, tények, képek

A protestánsok jobban ragaszkodnak

Az amerikai protestánsok gyermekei nagyobb arányban ragaszkodnak hitükhöz, mint katolikus társaik – derül ki a Pew Research Center jelentéséből. A kutatás eredménye szerint azon gyermekek közül, akiket két protestáns szülő nevelt fel, ötből négyen felnőttkorukban is protestánsnak vallották magukat, azonban a katolikus családban nevelkedetteknek átlagosan 62 százaléka már nem tartotta magát katolikusnak. A kutatás szerint az anyák vallásának meghatározóbb szerepe volt a gyermekekre nézve, mint az apáknak: azokban a családokban, ahol az egyik szülő katolikus, a másik pedig protestáns, a megkérdezettek 56 százaléka vallotta azt, hogy édesanyja vállalt nagyobb szerepet vallási neveltetésében. (christianitytoday.com)