2016. május

Hírek, tények, képek

A Biblia hitelessége

A Tel Aviv-i Egyetem kutatócsapata az izraeli Arad városa területén ősi héber feliratokkal ellátott kerámiacserepekre bukkant. Az írásokat titkosszolgálatok és bankok által alkalmazott kézíráselemző technikával vizsgálták, amely alapján keletkezésük Kr. e. 600-ra tehető. Bár a leleteken nem bibliai szövegek találhatók, létezésükből arra lehet következtetni, hogy az ősi Júdában már elterjedt volt az írástudás, így nagy a valószínűsége, hogy a Biblia bizonyos részeit korábban írták le, mint azt sok tudós eddig gondolta, tehát nem csak a babiloni fogság idején kezdték el megalkotni őket. (stream.org)