2013. december

Hír-mozaik

Szlovákia: lelkészek állami fizetése

Hamarosan tárcaközi egyeztetésre kerül Szlovákiában a kulturális minisztériumnak az egyházak és vallási közösségek finanszírozásáról szóló törvényjavaslata, amelyből, az előzetes tervekkel ellentétben, kimaradt az egyszázalékos felajánlás bevezetéséről szóló rendelkezés. A tervezet meglepő újdonsága, hogy pontosan meghatározza: felekezetenként hány lelkész fizetése származhat az állami költségvetésből.

A lelkészek kincstári javadalmazására idén 575 millió koronát fordítanak, így az egy főre jutó támogatás összege a minimálbér kétszerese (8800 korona), amely összeget az egyházak saját forrásaikból kiegészíthetik. Az az egyház, amely 2,5 milliónál több hívőt számlál – ilyen Szlovákiában egyetlen akad: a római katolikus –, 1450 hívőnként egy pap „állami eltartására” jogosult. A református egyháznak 82 ezer híve van Szlovákiában, így abba a kategóriába kerül majd, amelyben a limit: 400 hívőnként egy lelkipásztor.

(Új Szó)