2001. február-március

Hír-mozaik

Fekete pásztor ukrajnában

Úgy tűnik, hogy az örömhír nemcsak a világ nyugati felén, hanem a volt keleti tömb országaiban, így Ukrajnában is "felkavarja az állóvizeket". A Szovjetunió volt tagországaiban a több évtizedes materializmust követő ideológiai vákuumban két szembetűnő tendencia kezdett el párhuzamosan növekedni: az egyik a szenvedélybetegek többszázezres tábora, és az ebből fakadó bűncselekmények elszaporodása, a másik pedig a rendkívüli nyitottság és éhség a természetfölötti felé, Isten beavatkozásának várása.

Utóbbit erősíti egy karizmatikus, neoprotestáns ébredési hullám az országban. Nem kevés tagot számláló, lelkes hívőkből álló gyülekezetek tucatjai tevékenykednek a területen. A közösségek többnyire függetlenek, ami elsősorban a nagy távolságokból adódik, de vezetőik gyakran találkoznak, és erősítik egymást.

Az egyik legnagyobb ilyen gyülekezet a Kijevben található Hit Szava Bibliai Gyülekezet, melyet 1994-ben Sunday Sunkami Adelaja, egy nigériai keresztény alapított. Az egyház az alapítása óta eltelt időben körülbelül 200 ezer ember megtérését regisztrálta. Kijevben lévő központi gyülekezetüknek 8000 aktív tagja van, több mint 30 vidéki misszióval és 500 házi imacsoporttal rendelkeznek.

A közösség három éven keresztül állt a helyi ortodox egyház, a média és a kormány közreműködésével gerjesztett hecckampány kereszttüzében. Ez idő alatt mintegy húsz pert nyert meg különböző bürokratikus és kormányzati intézményekkel szemben. A nacionalista érzelmű kormányhivatalnokokat különösen a nigériai származású Sunday lelkész bőrszíne irritálta, amely, úgy tűnik, 99 százalékban fehérekből álló híveit cseppet sem zavarta.

Növekedésük egyik mutatója, hogy havonta mintegy 500 ember csatlakozik a gyülekezethez, és további 8 milliót érnek el televíziós szolgálataikon keresztül. Az ukrán ébredés egyik központjának méltán nevezhető közösséget 2000 márciusában felkereste a magyar Hit Gyülekezete egy missziós küldöttsége, ahonnan a kijevi hívők, valamint Sunday Adelaja pásztor jókívánságaival tértek haza.