2003. december

Aktuális

Válságban a pásztori szolgálatok

George Barna magyar származású amerikai keresztény vallásszociológus újabb felmérései szerint a pásztori, igehirdetői szolgálatok nagy része mély válságban van az Egyesült Államokban, százával lépnek ki a szolgálatokból. A kutatás szerint a pásztorok 70 százaléka depresszióval küzd, nincs öröme a munkájában és magánéletében. Erőteljes szellemi, lelki és testi támadások (betegségek) érik őket és családjukat, valamint anyagi gondjaik vannak, ami szintén frusztrálttá teszi őket. A még működő pásztorok 65 százaléka gondolkozik azon, hogy szintén kilépne a szolgálatból. 70 százalékuknak nincs olyan barátja, akiben meg tudna bízni.

A felmérés szerint elsődleges okként a folyamatos, kibírhatatlan stresszt, másodikként a kiégettséget, szellemi-lelki leépülést nevezik meg, valamint erkölcsi problémák, bukások is előfordulnak. Nyilatkozataik szerint képzésük során nem voltak felkészítve az ilyen megpróbáltatásokra. 80 százalékuknak a gyermekeit érte szellemi-lelki sérülés, súlyos frusztráció szüleik szolgálata miatt. Házastársi kapcsolatukban is gyakran kommunikációs nehézségek, blokkok lépnek fel.

A jelenség mögött alapvetően háromféle ok áll: köztudott, hogy okkult csoportok, egyének mágiát, böjtöt, közös szellemi tevékenységeket végeznek azzal a céllal, hogy a keresztény vezetők szellemi-lelki szinten összeomoljanak, megbetegedjenek, erkölcsileg elbukjanak. A másik forrás a hívők egy részének rossz reakcióiból fakad, akik, amikor látják, hogy a pásztorukat valami baj éri, feltételezik, hogy ez valami isteni büntetés, és még meg is haragszanak rájuk, elhagyogatják a gyülekezeteket, vagy szembefordulnak a vezetővel, háta mögött kritizálják. A hitehagyott keresztények egy része pedig személyes sértettségénél fogva tudatos aknamunkát végez a gyülekezetek bomlasztása érdekében.

A megoldást George Barna szerint egyedül a bevált bibliai módszer hozhatja meg: a keresztényeknek erősen el kell kötelezniük magukat a vezetőikért való rendszeres, állhatatos közbenjárásra imában vagy akár böjtben is.

(Charisma)