2003. december

Aktuális

Püspökök uniója

Az Európai Közösség Püspöki Konferenciáinak Bizottsága (COMECE) állásfoglalást adott ki az EU jövő évi bővítése kapcsán, melynek címe: Nyissuk meg szívünket – a katolikusok felelőssége és az Európai Unió. A dokumentum felhívás a párbeszédre, amelynek célja „egymás segítése az idők jeleinek értelmezésében, és a katolikusok felelősségének meghatározása az európai bővítés kapcsán”.

A püspökök felhívják a figyelmet a keresztény hagyomány azon elemeire, amelyekkel az „egyház” hozzájárulhat az integráció folyamatához: a különbözőség és egység értelmezése, kibékítése és harmonikus fenntartása; a szubszidiaritás elve; a vallás és politika szétválasztása; az Isten Országának megvalósulásába vetett bizalommal megerősített, elkötelezett cselekvés, az egyéni kezdeményezések támogatása. A COMECE püspökei közös egyhetes zarándoklatot rendeznek az új országok csatlakozásának időpontjában.