2004. május

Aktuális

Protestáns pásztorok világnézete

Aggasztó tendencia

Egy, a Barna Research Group által Amerikában végzett kutatás eredményei szerint a protestáns pásztoroknak csupán az 51 százaléka rendelkezik bibliai világnézettel. Karizmatikus vagy pünkösdi egyházaknál ez az arány 44 százalék, fekete gyülekezeteknél pedig 35. A bibliai világnézet lényege a Szentíráson alapuló abszolút erkölcsi valóságról, illetve a hat alapvető igazságról való meggyőződés, melyek: a Biblia tanításának hitelessége, Jézus bűn nélküli természete, a Sátán valóságos létezése, Isten mindenhatósága és mindentudósága, a kegyelemből való üdvözülés, és az evangelizálásra való elhivatottság.

A 601 protestáns pásztor körében végzett felmérés adatai azt mutatják, hogy a bibliai igazságokhoz a férfi pásztorok hűségesebbek, mint a nők, a teológiai egyetemet nem végzettek, a fiatalabbak és azok, akik kevesebb egyházvezetési tapasztalattal rendelkeznek. George Barna szerint a bibliai hitet nemcsak tanítani, de megragadni, sőt bemutatni is szükséges ahhoz, hogy annak óriási hatása legyen a gyülekezetekre, családokra és a társadalom egészére.

(Barna Research Group)