2004. május

Aktuális

Nem támadt fel a haszid messiás

Schneerson rabbi kilenc éve halott

Kiéleződött az ellentét a lubavicsi haszidok különböző csoportjai között. Míg egyik részük (pontos számok híján csak feltételezés, hogy a többség) szilárdan állítja, hogy a kilenc éve elhunyt Schneerson rabbi a messiás, s a közeljövőben fel fog támadni, a többiek szerint el kell fogadni: szeretett rabbijuk is „csak” ember volt. A számarányánál sokkal nagyobb hatású, évente új iskolák és egyéb intézmények tucatjait megnyitó, egymilliárd dolláros éves költségvetéssel rendelkező lubavicsi mozgalom belső ellentétei még rendőrségi beavatkozást igénylő atrocitásokhoz is vezettek.

Schneerson a zsidóság körében valóban világméretű kisugárzással rendelkező, karizmatikus vezető volt, hatása alól még a vallástalan, világi zsidók sem tudták kivonni magukat. Temetésén egymillió ember vett részt. A messiási mivoltát most el nem fogadók attól tartanak, hogy a feltámadását váró fanatizmus lejáratja, veszélyes szekták szintjére zülleszti a közösséget, és helyreállíthatatlanul rombolja hitelességét, ezért igyekeznek minél több lubavicsi intézmény fölött visszaszerezni a befolyást. Ugyan életében ők is messiásnak tartották a rabbit, halálakor azonban – ahogy a hozzá személyesen is közel álló Chaim Meyer Lieberman beismeri – „tovább kellett lépni, hiszen az élet nem mindig olyan, amilyennek szeretnénk, hogy legyen”.

(New York Times)