2004. május

Aktuális

Lemondott a legismertebb cseh pásztor

Prágai nehézségek

Dan Drápal, a cseh és szlovák karizmatikus mozgalom korábban meghatározó alakja lemondott pásztori funkciójáról. Drápal még a nyolcvanas években mint evangélikus lelkész szolgált, ám miután gyülekezetében egyre több karizmatikus megnyilvánulás történt, mintegy kétszáz tagot számláló követőivel elhagyta a lutheránus egyházat, és önálló munkába kezdett. Ekkor már harmadik feleségével élt.

A kilencvenes évek elején több híres prédikátor látogatta meg a gyülekezetét, mint például Mahesh Chavda is, aminek következtében rövid idő alatt hatszáz főre nőtt a prágai közösség, sőt, az ott tanuló diákok révén vidéki városokban is sorra alakultak helyi csoportok. Drápal elismert egyházvezetővé vált, fő kezdeményezője és vezetője volt a csehszlovákiai Keresztény Közösségek megalapításának, melyhez mintegy negyven gyülekezet, illetve csoport tartozott az ország kettéválása előtt, összesen körülbelül kétezer fős tagsággal. Az utóbbi évtizedben, ökumenikus irányba fordulásuk eredményeképpen egy idő után Drápal és követői élesen bírálni kezdtek bizonyos karizmatikus megnyilvánulásokat, és elhatárolódtak a hit-mozgalomtól. Demokratikus egyházvezetést igyekeztek megvalósítani: presbiteri testületek irányítására bízták a gyülekezeteket, a nagyobb csoportokat több kisebbre osztották külön vezetéssel, így Drápalra már csupán a „keleti régió” pásztorlása maradt. Erről a funkciójáról nemrég körlevélben mondott le, arra való hivatkozással, hogy érzelmi összeomlást élt át helyettese, Jana Cepková ügye miatt, aki prófétai szolgálatban állt, míg házasságtörést nem követett el. Drápal további indoka, hogy felesége már nem támogatja a szolgálatát, és elvesztette érzékenységét az emberek felé. Követőitől elnézést kérve jelezte, hogy továbbra is tanítani fog a bibliaiskolákban. Azóta számos hozzá tartozó közösség önállósodott, és a legutóbbi prágai országos konferencián már csak mintegy százötven hívő vett részt.

(Új Exodus)