XXV. évfolyam 2. SZÁM

Kedves Olvasó!

Mindössze tizennégy év múlva lesz a Megváltás kétezredik évfordulója, és ugyanabban az évtizedben valamikor a Teremtés 6000. éve. Ha a jelenleg érvényben lévő történelemtudományi kronológia helyes – márpedig annak tűnik –, akkor a Biblia legnagyobb hatású három eseményének, Jézus Krisztus halálának, feltámadásának és a Szent Szellem eljövetelének második millenniuma 2032 tavaszán lesz. Ha a kronológiában esetleg kisebb hibák mégis lennének, ez akkor is csak plusz-mínusz pár év különbséget jelenthet.

A Teremtés 6000. éve szintén a harmincas években várható valamikor, ha a tradicionális zsidó naptár időszámítását korrigáljuk a történettudományos kronológia és az Újszövetség alapján. Az sem kizárt, hogy a két évforduló egybeesik, mert nagyon is valószínűnek tűnik a Biblia és a zsidó hagyomány fényében, hogy Isten a Megváltást tudatosan a Teremtés 4000. évére időzítette, hasonlóan ahhoz, ahogy Ábrahámmal való első szövetségkötését a Teremtés 2000. évére. A rabbinikus iratok határozottan Illés prófétának tulajdonítják a világ idejének a hét napjaihoz hasonlóan 6+1-es felosztását: „Illés házában taníttatott: a világ hatezer évig tart; kétezer év zűrzavar, kétezer év Törvény, kétezer év a Messiás napjai”, majd ez után érkezik el a világszombat, a János apostol által ezerévesnek hirdetett messiási uralom, boldog aranykor. Péter is utal a hét napjainak ezeréves megfeleltethetőségére Mózes zsoltára (90.) alapján; Irenaeus egyházatya szerint a 6+1 ezer éves világidőt tanította János apostol szóban tanítványának, Papiasznak. Elég sokan, és nem akárkik utalnak tehát a 2030-as évek jelentőségére, s ha nem is lehetünk teljesen biztosak ezek felől, azért komoly figyelmet érdemel.

A Szent Szellem eksztatikus örömének világméretű kiáradása („új hullám”) 1992 és 1996 között söpört végig globális méretekben az egyházon. Mivel Jézus Krisztus i. e. 7-8-ban született, sokan értelmezik ezt úgy, hogy a Szentlélek megünnepelte Jézus 2000. születésnapját, amelyet az angyalok így jelentettek be a betlehemi juhászoknak: „Nagy örömöt hirdetünk nektek...”. Ha a Megváltó örömteli születésnapját az Úr természetfölötti örömével ünnepelte meg a Szellem, mire számíthatunk kereszthalálának, feltámadásának és a Szellem eljövetelének hármas évfordulója tavaszán?

Különösen, ha az Egyházon éppen azokat a tüneteket látjuk, amikre Jézus az utolsó idők jeleként figyelmeztet; és miközben lapzártánk idején világi tudósok arra hívják föl a figyelmet, hogy a Föld élővilága már egy emberöltőt sem biztos, hogy kibír. Közben használatba helyezik a kvantumszámítógépeket, amelyek abszolút nulla fokra hűtött agyukkal olyan feladatokat végeznek el néhány másodperc alatt, melyekhez a mostani, hagyományos számítógépeknek ezermilliárd évekre (!) lenne szükségük. Vajon tudjuk-e még követni mi, egyszerű emberek, hogy a modern, nyugati és globális világ „papsága”, a természettudósok miféle „varázslatra” készülnek?

A Szerkesztőség