XXV. évfolyam 1. SZÁM

Kedves Olvasó!

Izrael modern állama április 19-én, e lapszámunk készítése idején ünnepelte megalapításának hetvenedik évfordulóját. Hetven — bibliai, szent szám. Hetven év — üdvtörténeti léptékkel már mérhető idő. Hetven évig tartott a babiloni fogság. Azoknak, akik kételkednek benne vagy egyenesen tagadják, hogy Izrael modern államának léte Isten üdvtörténeti tette, végképp eljött az ideje, hogy szembenézzenek azzal: ha pusztán emberi akarat szülte volna a kiválasztott nép új országát ősatyáinak földjén — amelyet több száz bibliai prófécia egyértelműen előre jelzett három ezer éve —, nem állhatott volna fenn ennyi ideig. A kételkedőknek feltehető a kérdés: lehetséges volt, hogy Isten népe elveszítse hazáját isteni akarat és beleegyezés nélkül hetven évre? Minimális bibliai műveltséggel rendelkező emberek számára is egyértelmű a válasz: nyilvánvalóan nem. Most hasonlóképp megkérdezhetjük: lehetséges lenne, hogy isteni akarat és bele - egyezés nélkül fennálljon, sőt látványosan virágozzon Izrael szuverén állama ősi földjén hetven éven át? Nyilvánvalóan nem. Kétezer év szétszóratás után, éppúgy, ahogy a próféták előre megmondták? Józan ember nem állíthatja többé mindezek után, hogy Isten nem létezik.

Izrael modern állama tehát: istenbizonyíték. Egyértelmű tanújele annak, hogy Isten korunkban éppúgy létezik, él és cselekszik, mint a bibliai időkben, és éppúgy Ura a történelemnek, mint akkor. Nem véletlen, hogy az önnön gyökereinek kiszaggatására szemünk láttára törekvő kultúránk sem lenyelni, sem kiköpni nem tudja Izrael modern államát. Amelynek nemzetközi politikai helyzete emberileg megoldhatatlan és a világpolitika centrumában álló probléma, minden nap szembesítve az emberiséget önnön helyzetének mély ellentmondásosságával immár nemcsak szellemi-erkölcsi, hanem politikai szinten is ugyanúgy.

Az elmúlt évben bemutattak Izraelben egy játékfilmet, amely izraeli zsidók Jézusba mint Messiásba vetett hitét dolgozza fel. Netanjahu izraeli miniszterelnök e sorok megírása előtt két héttel egy Jézusban mint Messiásban nyíltan hívő fiatalt választott közösségimédia-tanácsadójául. Kétezer éves falak omlanak le szemünk előtt szinte minden nap. Teljes spirituális vakság jele ma már, ha valaki mindezt nem látja.

A hitetlen világ józanságát végleg elveszítve őrjöng a dühtől, miközben a hetven különböző nemi identitás elismertetésének lassan már függőleges irányba forduló lejtőjén zuhan alá az istentagadás végső tébolyába. Közeledik a végjáték, a történelem legmélyebb válsága, amikor is minden ki fog derülni. De vele közeledik a hatezer éves remény beteljesedése is: a rövid — mindössze hét évnyi —, de rettenetes krízis után végre boldogan, békében és normálisan lehet majd élnünk ezen a bolygón.

A Szerkesztőség