XXIV. évfolyam 2. SZÁM

Kedves Olvasó!

IDÉN ősszel a bibliai vonatkozású, fontos és kerek évfordulók sokaságának ünneplését éltük. A modern Izrael Állam programját meghirdető bázeli Első Cionista Világkongresszus 120-adik, az állam szentföldi megalapítását a Brit Birodalom részéről lehetővé tevő Balfour-nyilatkozat 100-adik, Jeruzsálem és a Templom-hegy izraeli visszafoglalásának 50-edik, valamint a reformáció kezdetének 500-adik évfordulóját ünnepeltük. Ezen felül ebben a zsidó évben (5778.), mely ősszel kezdődött, lesz még tavasszal Izrael Állam függetlensége kikiáltásának 70-edik évfordulója is.

Ezek a számok ráadásul a Bibliában kiemelt jelentőségű, mondhatni, szent számok, melyek szimbolikus jelentéssel is bírnak. Az újprotestáns karizmatikus mozgalomban ezért felfokozott apokaliptikus várakozás is jellemezte az őszt, különös tekintettel arra, hogy az interneten számos további, csillagállásokkal, holdfogyatkozásokkal kapcsolatos közlés is megjelent. Némelyek, akik a kegyelem korszakának lezárását is mostanra várták, túlzott reményeket fűztek mindehhez, s bár nekik csalódniuk kellett, az kétségtelen, hogy a világ eseményei sok és fontos tekintetben mélyreható és visszafordíthatatlan változásokat hoztak nyár óta.

Mostani lapszámunkban ezekkel foglalkozunk. Külön részt szenteltünk a reformáció fél évezred utáni értékelésének, mert miközben annak alapprogramjával, az egyházi hagyományoktól a Bibliához való visszatérés követelményével mélyen egyetértünk, ennek megvalósulása még messze nem fejeződött be. Luther és Kálvin hatalmas történelmi érdemeik mellett saját életükben és szolgálatukban sem voltak következetesek a maguk által meghirdetett cél megvalósításában, és egyes tanításaik később akadályaivá váltak önnön programjuk érvényesülésének, mindmáig meghatározva ugyanakkor mindezzel európai kultúránkat, gondolkodásmódunkat, lelkialkatunkat.

Ez a kultúra pedig idén hanyatlásának újabb, egyelőre visszafordíthatatlannak tűnő lépéseit tette meg. A baloldaliliberális eszmevilág továbbra is üstökösként távolodik saját legalapvetőbb elveitől, amikor immár a zsidó-keresztény eredetű vallási, lelkiismereti, szólás- és tanszabadsággal szembe - fordulva, kulturális, kommunikációs, sőt immár jogi területen is diktatorikus magatartást tanúsítva kényszeríti rá a gendermozgalmat, melegházasságot, tömeges migrációt stb. hívők és nem hívők sokaságára. Mindez nyugati civilizációnk legmélyebb gyökereinek újragondolására kényszerít mindannyiunkat.

A Szerkesztőség