XXIII. évfolyam 1. SZÁM

Kedves Olvasó!

Pünkösd van. „Te pedig végy drága fűszereket, híg mirhát ötszáz siklusért, jóillatú fahéjat félennyit, kétszázötvenért, és illatos kalmust is kétszázötvenért; kásiát pedig ötszázért a szent siklus szerint, és egy hin faolajat. És csinálj abból szent kenetnek olaját, elegyített kenetet a kenetkészítők mestersége szerint. Legyen az szent kenőolaj. És kend meg azzal a gyülekezet sátrát és a bizonyság ládáját; az asztalt és annak minden edényét; a gyertyatartót és annak edényeit, és a füstölő oltárt; az egészen égő áldozatnak oltárát is, és annak minden edényét, a mosdómedencét és annak lábát. Így szenteld meg azokat, hogy szentségek szentségévé legyenek: valami illeti azokat, szent legyen. Kend fel Áront is, és az ő fiait is; így szenteld fel őket papjaimmá. Az Izrael fiainak pedig így szólj: Szent kenetnek olaja legyen ez nekem a ti nemzetségeiteknél is. Ember testét azzal meg ne kenjék, se ahhoz hasonlót, annak mértékei szerint ne csináljatok: szent az, szent legyen előttetek is. Valaki ahhoz hasonló kenetet csinál, vagy azzal idegent ken meg, kitöröltessék az ő népe közül.” (2Móz 30:23—33) A szent kenet a Bibliában a Szent Szellem jelképe, akinek eljöveteléről pünkösdkor a keresztény világ megemlékezik. Mózes szavaiból megtudjuk, hogy a kenet, vagyis a Szent Szellem, először is drága, nagy értékű: sokba kerül. Másodszor: a Szentélyt, annak minden eszközét az tette szentté, hogy bekenték ezzel a kenettel. Minden, ami e tárgyakhoz ér, abban a pillanatban szentnek minősül — de nem a tárgyak szentelik meg, hanem a kenet. A Szellem igazi kenete tehát szentté tesz, azaz elkülönít a világtól, a hétköznapitól, a nyilvánostól, a profántól, és Isten magántulajdonává tesz — visszavonhatatlanul. Harmadszor: a kenet az emberi-testi törekvésekre nem használható, azokat nem támogatja. Kizárólag Isten szent céljait segíti természetfölötti erejével. Végezetül: nem szabad a kenethez hasonlót csinálni. Azaz nem helyénvaló emberi, pszichikai módon utánozni a Szent Szellem jelenlétét, erejét, gyümölcseit és ajándékait; mert az ilyen keveredés elveszi az emberek kedvét az igazitól is. E gondolatokkal bocsátjuk útjára idei pünkösdi számunkat, minden kedves Olvasónknak kellemes ünnepi elmélkedéseket kívánva a Szent Szellemben.

A Szerkesztőség