XXII. évfolyam 2. SZÁM

Kedves Olvasó!

Utolsó számunk megjelenése óta nagyon „besűrűsödött” a történelem. Az Egyesült Államok Legfelsőbb Bírósága kötelezte az egyes államokat a homoszexuális házasság törvényesítésére, ami földrengésszerű változásokat jelez a Föld jelenleg legnagyobb világhatalmának a bibliai értékrendhez való viszonyában. Ősszel Európát elborította a közelkeleti menekültáradat, megoldhatatlan erkölcsi, kulturális, civilizációs, gazdasági és biztonsági kihí - vások elé állítva az Európai Uniót. Lapzártánkkor, e sorok írása közben a rettenetes párizsi merényletsorozatot követő egyiptomi, tunéziai, athéni robbantások után Törökország és Oroszország az egymással való háborúba lépés küszöbén áll, mindkét elnök háborús kommunikációt folytat a médiában és a diplomáciában. Ha ez megtörténik, a NATO-nak is döntést kell hoznia, hiszen egyik tagállama válik érintetté. Egy tegnapi újságcím szerint „a hétvégére egyelőre még elmarad a harmadik világháború”. A híradókban szinte csak háborús képeket látunk. Az EU fővárosa, Brüsszel elnéptelenedett utcáin mindenfelé páncélozott harci járművek sorakoznak a karácsony küszöbén bezárva tartó plázák előtt, a terrorveszély miatt. Az Iszlám Állam vegyi fegyverek bevetésére készül terrorakcióiban. Tegnap Magyarországon egy illegális bombaüzemet és fegyverraktárat lepleztek le. „Hallanotok kell háborúkról és háborúk híreiről… nemzet nemzet ellen, ország ország ellen támad… de ti meg ne rémüljetek, mert ez még nem a vég… mindez a szülési fájdalmak kezdete” — tanította Mesterünk. Az események napról napra gyökeres változásokat, kiszámíthatatlan, meglepő fordulatokat hoznak. Nehéz ilyenkor teológiai folyóiratot szerkeszteni, mert mire a cikkek átfutnak a nyomdán, már módosul a világhelyzet. Ennek ellenére igyekeztünk írásainkban e jelenségek szellemi gyökereiig lehatolni, így azt reméljük, ismét sikerült maradandó, hosszú távon is igaznak bizonyuló értékeket feltárnunk és közölnünk. Ezúttal sajnos még inkább visszatérnek szó szerinti értelmükbe a megszokott decemberi köszöntés szavai: minden kedves Olvasónknak békés ünnepeket és boldog új évet kívánunk!

A Szerkesztőség