XXII. évfolyam 1. SZÁM

Kedves Olvasó!

A tíz szűzről szóló jézusi példázatban van egy érdekes fordítási probléma. A szüzek hosszan várakozva a vőlegényre „valamennyien elszunnyadának és elaluvának”, okosak és ostobák egyaránt, olajjal rendelkezők éppúgy, mint az olaj nélküliek. Az „és”-t jelentő görög szó (kai) jelentéstartománya azonban a magyar nyelvben rengeteg szóval fordítható, mert az mindegyiket magában foglalja. Így is lehetne tehát fordítani a fenti szavakat: „elszunnyadtak, illetve elaludtak”. Ebben az esetben a mondat úgy is érthető, hogy az okos szüzek csak el-elszundítottak, míg a buták viszont teljesen elaludtak. Szundításnak, elbóbiskolásnak azt nevezzük, amikor valaki nagyon álmos ugyan, de folyamatosan küzd ez ellen. Aki elaludt, az már nem küzd, átadta magát az álomnak. Jézus példázata egy zsidó esküvőt ír le. Az ókori zsidó szokások szerint, ha valaki elaludt egy ünnepi étkezésen, azt hazaküldték. De ha csak elszundított, akkor maradhatott. De hogyan állapították meg a különbséget a kettő között? Úgy, hogy megkérdezték, miről volt szó a beszélgetésben körülötte. Ha meg tudta mondani, elfogadták, hogy csak elszundított. De ha nem emlékezett a körülötte elhangzottakra, akkor valóban elaludt. A példázat jól ismert értelmezése szerint a tíz szűz az egyházat jelképezi. Mécsesük a szellemük, benne az olaj a Szent Szellem, ami képessé teszi az emberi szellemet a világításra. Az okosak edényekben tartalék olajat is vittek, ha elhúzódna az esküvő. Az edények: a test. Az esküvő elhúzódik, a vőlegény késik: Jézus visszajövetele késni látszik. Ebben az időszakban csak azok maradhatnak ott, akik egész személyiségükkel (szellem, lélek, test) veszik a Szent Szellemet. De még egy dologra szükség van: hogy újra meg újra ébrenlétre serkentsük magunkat az álmosító éjszakai órákban, a világválság kellős közepén, hogy túljussunk a „holtponton”. Hogy a szellemi álmosság ellen teljes erőnkből küzdjünk. Hogy mindig emlékezzünk mindenre, ami Isten Igéjéből elhangzik körülöttünk. Hogy újra meg újra teljesen felébredjünk, az álom elröppenjen a szemünkből, és teljes éberséggel nézzünk körül a valóságban. Az Új Exodus mostani száma ezt kívánja szolgálni.

A Szerkesztőség