XX. évfolyam 2. SZÁM

Kedves Olvasó!

Pünkösdi lapszámunk középpontjában a Szentlélek (Szent Szellem) személye és működése áll, de – részben akaratunktól mintegy függetlenül – e téma kapcsán ezúttal a megszokottnál és vártnál „keményebb eledelt” szolgálunk fel Olvasóinknak: a Szent Szellem működése és az okkult tevékenységek közötti különbségek kerültek középpontba. Németh Sándor tanulmánya a prófétálás és a jövendőmondás ellentétéről, Németh S. Judit írása a prófétai ajándék működéséről és céljairól szól; brüsszeli munkatársunk, Josias Terschüren pedig megrázó történelmi példán keresztül mutatja meg, hogyan vált a hamis prófétálás és zűrzavaros következményei, a Szent Szellem elutasítása a múlt század Németországában a nácizmus egyik szellemi okozójává.

De az egyházban már az első századoktól fogva mindmáig vitákat vált ki a „szellemi” és a „lelki” keresztényeknek Pál apostoltól származó megkülönböztetése. Olyannyira, hogy a montanisták karizmatikus mozgalmának összemosása a gnosztikusokkal, majd elutasításuk végül az emberről alkotott bibliai kép (szellem, lélek, test) elveszítéséhez vezetett a történelmi kereszténységen belül. Az emiatt is spirituális vakságba hanyatlott egyházak ma már gyakran nem is tudnak különbséget tenni a pszichikai és szellemi képességek között éppúgy, ahogy a Szentlélek és az okkultizmus között sem.

Ez is oka lehet, hogy a magyarországi egyházak tompa passzivitással és zavarral szemlélik, ahogy a Nemzeti Alaptantervbe, illetve a kerettantervekbe kötelezően be akarják iktatni az autogén tréning, relaxáció és meditáció gyakorlatait a gyermekek számára. Összeállításunkban ennek komoly veszélyeivel foglalkoznak pszichológusok, pszichiáterek, illetve jogász és iskolaigazgató is.

A Biblia reneszánsza sorozatunkban ezúttal az Újszövetség legkésőbb keletkezett iratait: János leveleit és a Jelenések könyvét közöljük. Ezzel be is fejeztük az Újszövetséget, és legközelebbi számunkban – ha Isten megengedi és élünk – megkezdjük az Ószövetség új fordításának közreadását.

Minden kedves Olvasónknak kellemes pünkösdi hosszú hétvégi olvasgatást kívánunk!

A Szerkesztőség