XVII. évfolyam 1. SZÁM

Kedves Olvasó!

Ebben az évben csak ez az egyetlen Új Exodus jelent meg. Szerzőinknek és szerkesztőségünk tagjainak a magyarországi ébredés és Isten Igéje szolgálatában való túlterheltségét tekintve még ez is kisebb csodának minősíthető. Ezért jó lelkiismerettel kérjük azon kedves olvasóink megértését ritka jelentkezésünkért, akiknek hiányzik lapunk sűrűbb megjelenése, mint ezt leveleikben és szóban egyaránt kifejezték, ami nagy örömöt és megtiszteltetést jelentett számunkra. Igyekeztünk hát ezzel az összevont számmal, amennyire lehetett, kárpótolni az Új Exodus hűséges olvasótáborát az egész éves hiányért.

Fő témáink kulcsszavai ezúttal talán a következők lehetnének: szeretet és a bűnök bocsánatáért kiömlött vér. Többek között a megrázó őszi magyarországi események is arra indították szerzőinket, hogy a békességet az igazság alapján megteremteni képes szeretet és megbocsátás nyomdokain igyekezzenek értelmezni az országot foglalkoztató sorskérdéseket.

Erős, szereteten alapuló családok képesek biztosítani a nemzet és az egyház belső erejét és alkotóképességét is, ezért folytatódik a társválasztásról szóló sorozatunk, amely felől annyi fiatal – és idősebb – olvasónk érdeklődött rendszeresen.

A fent említett téma iránti ihletettségünk az oka annak is, hogy ismét eltérve az Újszövetség könyveinek hagyományos sorrendjétől, A Biblia reneszánsza sorozatunkban a Zsidókhoz, pontosabban a Héberekhez írt levél új fordítását adjuk közre, melynek középpontjában szintén Jézus engesztelést szerző vére áll.

Minden kedves olvasónknak ezúttal is az Új Exodusszal eltöltött, szellemi életüket inspiráló órákat, kellemes ünnepeket, boldog, áldott új évet kívánunk nagy szeretettel és tisztelettel!

A Szerkesztőség