XV. évfolyam 2. SZÁM

Kedves Olvasó!

A Hit Gyülekezete 25 éves lett idén ősszel! Szerkesztőségünk mindenekelőtt boldog születésnapot, áldott, és az eddigiekhez hasonlóan sikeres, dinamikus előrehaladást, növekedést kíván az egyetemes Egyház e – meggyőződésünk szerint Isten előtt nagyon kedves – részének, ébredési csapatának szellemiekben, lelkiekben, testiekben és anyagiakban egyaránt; gyarapodást bölcsességben, kegyelemben, Isten erejében! Köszönet Istennek minden eddig elért eredményért! Valamint külön szeretnénk ezúton kifejezni köszönetünket, szeretetünket és tiszteletünket Németh Sándornak és feleségének, Juditnak is, akik alapítói, az első pillanattól fogva motorjai és felkent szolgái, nélkülözhetetlen ajándékai voltak ennek a szó szerint életmentő munkának; akiknek odaszántsága, fegyelmezett keresztény élete, Isten iránti hűsége állandó, mindennapos példaként állt mindvégig, és áll most is valamennyiünk előtt.

A jubileum alkalmából éppen ezért lapunk hosszú idő után ismét interjút kért Németh Sándortól az Egyházzal és annak környezetével kapcsolatos, legaktuálisabb kérdéseket feltéve. A gyülekezet alapító pásztora többek között azt is meghökkentő nyíltsággal tárja fel, hogy immár az újjászületett kereszténységben, a pünkösdi– karizmatikus mozgalomban is világméretekben – de hazánkban is – megjelent a névleges és a tényleges kereszténység egymás mellett élése; felvázolva ugyanakkor a jövőben a Szent Szellemtől várható megoldás lehetőségeit is. Ez az írás – minden túlzás nélkül – profetikus erővel hatol le Isten népe jelenlegi állapotának lényegébe, és tárja fel a valóságot és a reménységet egyaránt, vallásoskodó hazugságok, hamis illúziók és porhintés nélkül. Most már csak el kell olvasnia minél több kereszténynek!

Folytatjuk a legutóbbi számunkban elkezdett sorozatot is: Megmenthető-e a civilizáció alappillére, a házasság? E második részben a pásztorházaspár közös írása a társválasztás kérdéseire keresi a választ. Eddigi tapasztalataink szerint alighanem már maga a téma említése is jelentős példányszám-növekedést fog hozni újságunknak!

Idén ősszel volt 100 éve a nagy walesi ébredés kezdete is, amelynek során rövid idő alatt szinte az egész ország újjászületett. A mozgalmat huszonéves fiatalok indították el és vezették. Egyetlen egyszerű titkuk volt: a Szent Szellemet és a Vele való beteljesedést szolgálatuk abszolút középpontjává tették.

Ilyen és ezekhez hasonló írásokat ajánlunk a karácsonyi és újévi ünnepek nyugodtabb, pihenésre, olvasásra is alkalmas napjaira, amelyekre ezúton sok békességet és örömöt kívánunk minden kedves Olvasónknak, valamint sikerekben gazdag, boldog új évet!

A Szerkesztőség