XIV. évfolyam 1. SZÁM

Kedves Olvasóink!

A forradalmi idők folyóiratai általában rapszodikusan jelennek meg – viszont forradalmi tartalommal. Ez történt most az Új Exodusszal is: ebben az évben ezzel az egyetlen, összevont, 128 oldalas számmal jelentkezünk, de ebben – reményeink szerint – Olvasóink életét valóságosan megváltoztató erejű írásokkal.

Ha felébredünk egy pillanatra a fogyasztói társadalom által diktált hajmeresztő tempójú életvitel, vásárlási láz, médiafüggőség, hírözön, kibertér, mobil és a többi hasonló létrehozta kábulatból, mondhatni 21. századi haláltáncból, és beletekintünk a valóságba, észrevehetjük, hogy az emberi élet utolsó alapértékei őrlődnek éppen szét körülöttünk. Bár ma erről – vagyis a legfontosabbról – beszélni szinte közhelynek tűnik már, mégis ez a realitás: a világ soha nem látott válságot él át napjainkban. Mi lehet Isten akarata számunkra mindezek közepette? Hogyan lehet nemcsak túlélni mindezt, hanem győztes keresztény életet élni ma? Erre a kérdésre keresi a választ Németh Sándor írása.

2003. szeptember 19-én az Úrhoz költözött Kenneth Hagin, öt nappal később pedig Derek Prince, a 20. század két, talán legnagyobb hatású bibliatanítója, Isten emberei. Eltávozásuk korszakváltást jelent a pünkösdi–karizmatikus mozgalomban. Példamutató életüket azért is fontosnak tartottuk részletesen áttekinteni, hogy mi, a fiatalabb nemzedék át tudjuk venni tőlük a stafétabotot, hogy azzal az elszántsággal, tisztasággal és becsületességgel tudjuk követni őket mindenben, amelyben ők jártak. Bár minden Olvasónknak jelentene olyan mély, pozitív, forradalmi, sorsformáló megrázkódtatást életük története, mint amilyet nekünk jelentett, amikor a róluk szóló írásokkal dolgoztunk!

Feltámadhatnak-e házasságok szó szerint a halálból? Már elváltak, de újra összeházasodtak – és hasonló történetek kapcsolataink megmentéséről…

És még sok más izgalmas írással kíván kellemes ünnepeket és boldog, sikeres, áldott évet minden kedves Olvasónknak:

A Szerkesztőség