XII. évfolyam 7-9. SZÁM

Kedves Olvasó!

Szeretettel köszöntjük Önöket a századik modern pünkösd alkalmából! Az egyháztörténészek ugyanis egybehangzóan 1901. január 1-ét tekintik a pünkösdi–karizmatikus mozgalom  kezdetének, mivel ezen a napon szállt le a Szent Szellem újra a nyelveken szólás ajándékával többekre, akik e tapasztalatuk nyomán a kereszténység eddigi történelmének  legnagyobb hatású megújulási hullámát indították el, amely máig is folytatódik. A mostani pünkösd tehát a századik a mozgalom történelmében.  

Sok víz folyt le azóta ebben a folyamban is. A mára az egymilliárdos létszámot ostromló pünkösdi–karizmatikus irányzat számos krízisen jutott keresztül, és most is bõven kijut neki a harcokból – és a gyõzelmekbõl. „Téma” rovatunkban Németh Sándor, a Hit Gyülekezete vezetõ lelkésze a világ egyik  meghatározó, uralkodó, sötét tényezõjével, a varázslással foglalkozik, amely ha kevésbé domináns pozícióban is, de az egyházban is erõteljesen mûködik. Miért tér le pályájáról és megy tönkre annyi emberi sors?

Egy könyvben, amely a chászidizmus keletkezésének történetét ismerteti, olvasható, hogy annak idején e „zsidó karizmatikus” irányzat képviselõit (róluk is olvashatnak e számunkban) ellenfeleik két dologgal vádolták: a családok szétszakításával és a túl nagy mértékû adománygyûjtéssel. Nincs új a nap alatt: lapunk e számának másik fókuszpontjában a család áll, hiszen ma is a médiában rendszeresen elhangzó vád, hogy a Hit Gyülekezete más „nem történelmi” egyházakhoz hasonlóan „családellenes”. Interjúkat készítettünk az ország nyilvánossága elõtt meghurcolt fiatal „családromboló” – családokkal. És arra is keressük a választ: mik a legalapvetõbb emberi közösség széthullásának valódi okai.

Reméljük, lapunk olvasása ezúttal is hasznos idõtöltésnek bizonyul majd.

A Szerkesztõség