XII. évfolyam 4. SZÁM

Kedves Olvasóink!

Szeretettel köszöntjük Önöket a századik modern pünkösd alkalmából! Az egyháztörténészek ugyanis egybehangzóan 1901. január 1-ét tekintik a pünkösdi–karizmatikus mozgalom kezdetének, mivel ezen a napon szállt le a Szent Szellem újra a nyelveken szólás ajándékával többekre, akik e tapasztalatuk nyomán a kereszténység eddigi történelmének legnagyobb hatású megújulási hullámát indították el, amely máig is folytatódik. A mostani pünkösd tehát a századik a mozgalom történelmében. Sok víz folyt le azóta ebben a folyamban is. A mára az egymilliárdos létszámot ostromló pünkösdi–karizmatikus irányzat számos krízisen jutott keresztül, és most is bőven kijut neki a harcokból – és a győzelmekből. „Téma” rovatunkban Németh Sándor, a Hit Gyülekezete vezető lelkésze a világ egyik meghatározó, uralkodó, sötét tényezőjével, a varázslással foglalkozik, amely ha kevésbé domináns pozícióban is, de az egyházban is erőteljesen működik. Miért tér le pályájáról és megy tönkre annyi emberi sors?

Egy könyvben, amely a chászidizmus keletkezésének történetét ismerteti, olvasható, hogy annak idején e „zsidó karizmatikus” irányzat képviselőit (róluk is olvashatnak e számunkban) ellenfeleik két dologgal vádolták: a családok szétszakításával és a túl nagy mértékű adománygyűjtéssel. Nincs új a nap alatt: lapunk e számának másik fókuszpontjában a család áll, hiszen ma is a médiában rendszeresen elhangzó vád, hogy a Hit Gyülekezete más „nem történelmi” egyházakhoz hasonlóan „családellenes”. Interjúkat készítettünk az ország nyilvánossága előtt meghurcolt fiatal „családromboló” – családokkal. És arra is keressük a választ: mik a legalapvetőbb emberi közösség széthullásának valódi okai.

Reméljük, lapunk olvasása ezúttal is hasznos időtöltésnek bizonyul majd.

A Szerkesztőség