XII. évfolyam 2-3. SZÁM

Kedves Olvasó!

Ezúttal kéthavi (február-márciusi) bővített számmal jelentkezünk 92 oldalon.

Miként egy induló-megújuló folyóirathoz illik, még mindig nem zárult le lapunk arculatának kialakítása, ezért továbbra is bőven gyarapodtunk új rovatokkal, ötletekkel és lehetőségekkel.

Új "Portré" rovatunkban Németh Sándor, a Hit Gyülekezete vezető lelkésze olyan kérdésekre válaszol személyes életével és hitéletével, családjával, Istennel és emberekkel való viszonyával kapcsolatban, amelyekről eddig még sohasem beszélt sem a világ, sem az egyház nagyobb nyilvánossága előtt. Szó esik huszonöt éves hívő életének telitalálatairól és tévedéseiről, kudarcairól; a boldogságról, a szabadságról és az örök életről; és az árulás eláradásáról az egyházban és a közéletben.

Megdöbbentő tények feltárásával kutatják az ellenreformáció, rekatolizáció módszereinek feltűnő hasonlóságát a magyar reformáció XVI– XVII. századi elnyomása és az elmúlt tíz év közélete között Morvay Péter és Kulcsár Árpád egymásra rímelő írásai.

Hasonlóképpen sokkoló hírek érkeztek azonban a pünkösdi-karizmatikus egyház felől is, amelyben több vezető házasságának felbomlása után mára a válási arány a hívők között a tengerentúlon elérte a világban jellemző arányokat.

A Máté evangéliumának első 14 fejezetével folytatjuk a Szent Pál Akadémia és a Hit Gyülekezete szakemberei által készített új bibliafordítás közzétételét. A viszszajelzésekből arra következtettünk, hogy a szövegekhez csatlakozó kiegészítő megjegyzések is nagyobb érdeklődésre tartanak számot, ezért a fordítók még bőségesebben ellátták a szent szöveget a mélyebb tanulmányozást lehetővé tévő lábjegyzetekkel, keresztutalásokkal, fogalommagyarázattal. Grüll Tibor történész pedig előtanulmányában áttekinti az Evangélium korának sajátosságait.

Új "Postaláda" rovatunkban az előző számunkban megjelent Márk evangéliuma fordítója, Rugási Gyula válaszol a fordítással kapcsolatos fontosabb kérdésekre, melyek levélben érkeztek.

Megtért punkokból keresztény vezetők – rendőrségi zaklatások a kádárizmusban: a Balaton-felvidéki gyülekezetek története.

Teológiai tanulmányainkban Derek Prince az engesztelés isteni törvényének titkait kutatja; Ruff Tibor pedig arra keresi a választ, vajon kötelező-e a keresztényeknek szegénynek maradniuk?

Reméljük, lapunknak sikerül újra hozzájárulnia Isten országa igazságának kereséséhez Olvasóink körében.

A Szerkesztőség