XI. évfolyam 1. SZÁM

Kedves Olvasó!

Boldog ünnepeket és eredményekben gazdag új esztendőt kívánunk! Bízunk benne, hogy örömükhöz megújult lapunk, az Új Exodus is hozzá fog járulni. Magazinunk e mostani számában olyan írásokat olvashatnak, melyek alapvető keresztény igazságokkal foglalkoznak, mint amilyen például a megigazulásról, az egyházról, a test cselekedeteiről szóló tanítás. Ezeken kívül található benne interjú, egyházi hírek és más, a közösségi élettel kapcsolatos cikkek is.

Az Új Exodusnak a teológiai, bibliai ismeretek közvetítése mellett fontos célkitűzése a hívők szellemi, lelki, erkölcsi építése, valamint az egyetemes egyházról és a Hit Gyülekezetéről szóló híradás is. Az írásokat és a lapot olyan emberek készítik, akik hisznek Isten Igéjének abszolút tekintélyében, abban, hogy nemcsak kenyérrel él az ember, hanem minden szóval is, amely Isten szájából származik; és arról is meg vannak győződve, hogy mindenkinek jogában áll szabadon olvasni és magyarázni a Bibliát, mert a Könyvek Könyve nemcsak az egyházé, hanem mindenkié. Az Új Exodus munkatársai különösen fontosnak tartják a Biblia tanulmányozásában és az Ige

interpretációjában a Szentléleknek, az igazság Szellemének szerepét, akiről Jézus azt mondta, hogy mindenre megtanít, és minden igazságra elvezet. Az írások szerzőit nem az önkifejezés vágya, hanem Isten Igéjének a szolgálata ösztönzi, és e vezérelv alapján vállalkoztak és vállalkoznak arra, hogy az általuk megértett látásokat, ismereteket megosszák kedves Olvasóinkkal.

A szerkesztőség